Overlast skatepark wordt samen met gebruikers aangepakt

De afgelopen weken wordt er geregeld melding gemaakt van overlast aan het skatepark. De betrokken teams en de politie gaan nu samen met de gebruikers op zoek naar oplossingen.

Het Dilbeekse skatepark trekt heel wat jongeren naar het centrum. Deze populariteit brengt een aantal nieuwe uitdagingen met zich mee. De laatste weken werden er door de jongeren, de omwonenden en de omgeving een aantal incidenten gesignaleerd die om bijkomende acties vragen. De overlast gaat van provocaties, veel afval achterlaten, luide muziek tot echte ordeverstoring, vandalisme, verbale en fysieke agressie. Aangezien dit inbreuken zijn op zowel het huishoudelijk reglement voor het gebruik van het skatepark als op het politiereglement dringen enkele bijkomende maatregelen zich op.

Om de rust te doen weerkeren, zullen er na het horen van de betrokken partijen vanuit gemeentelijke teams en de politie zowel preventieve als controlerende en sanctionerende maatregelen worden genomen. De politie zal verhoogde controles uitvoeren op het skatepark en de geldende regels (het huishoudelijke reglement en de regels van openbare orde) duidelijk maken aan de gebruikers. Bij minderjarigen wordt ook bekeken op welke manier de ouders kunnen worden geresponsabiliseerd.

Samenwerking als sleutel tot succes

De problematiek kan echter niet alleen door de politie worden aangepakt. Om zo efficiënt mogelijk te handelen, zullen we de jongeren zelf betrekken bij de acties die we ondernemen. Hiervoor gaan we samenwerken met enkele sleutelfiguren binnen het skatemilieu. Deze gaan tijdens de zomer frequent aanwezig zijn om in dialoog te gaan met de gebruikers en bezoekers van de site. Zo worden gebruikers op hun verantwoordelijkheden gewezen en gestimuleerd om zich aan de afspraken en geldende reglementen te houden.

Op 7 juli gaat een skate-event door waarbij de gebruikers ook geïnformeerd worden omtrent de afspraken en het reglement. Tijdens de eerste week van juli en de laatste week van augustus worden eveneens skatekampen georganiseerd voor beginnende en ervaren skaters. Ook tijdens die activiteiten wil de gemeente de gebruikers inlichten en responsabiliseren over welk gedrag verwacht wordt en wat er niet aanvaard wordt op het skatepark.

‘Deze aanpak moet maken dat we een beter beeld krijgen van wie de gebruikers zijn, welke verantwoordelijkheid ze zelf kunnen opnemen en welke sanctionerende en politionele maatregelen noodzakelijk blijken’, zegt schepen van Vrije Tijd Anneleen Van den Houte.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?