Overhandiging van eerst 'Troostdoos'

ASSE / TERNAT - Gedeputeerde Karin Jiroflée zal donderdag de eerste troostdoos overhandigen aan Luc De Geyndt, hoofdinspecteur van de politiezone AMOW en inwoner van Ternat . De provincie Vlaams-Brabant bekostigde deze ‘troostdoos’ voor de slachtofferbegeleiders van de politiezones op haar grondgebied. Met ‘De ‘eerste troost’ kunnen politieagenten jonge slachtoffers van traumatische gebeurtenissen bijstaan. Deze doos die mee ontwikkeld werd door Luc De Geyndt is een praktisch hulpmiddel om kinderen na een plots overlijden te ondersteunen bij hun rouwverwerking.

De politie is meestal als eerste aanwezig bij een traumatische gebeurtenis, zoals verkeersongeval, zelfmoord of geweld. De slachtofferbejegenaar van de politie staat dan in voor de eerste opvang, praktische bijstand en informatieverstrekking aan slachtoffers of nabestaanden. Vaak zijn dat kinderen.

"Vanuit de slachtofferbejegenaars was er een vraag om op zulke momenten iets tastbaars te kunnen geven aan of voor een kind. De verliesdoos is hiervoor een goed instrument. Daarom zorgen we er voor dat elke politiezone in Vlaams-Brabant over drie ‘troostdozen’ kan beschikken", zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor gezondheid.

'De Eerste Troost’ is een belangrijke informatiebron en een praktisch hulpmiddel. Ouders leren ermee het rouwproces van hun kinderen kennen en krijgen informatie over hoe te communiceren over het traumatische overlijden. Tegelijk bevat het doosje praktische materialen voor de kinderen, zoals een herinneringsboekje en een fotoboekje, attributen om een gedenkhoekje in te richten, een emotiemeter, popjes, armbandjes en een speelgoedtelefoontje.

De troostdoos ‘De eerste troost’ werd samengesteld door CAW Archipel, verliestherapeuten (zoals De Bleekweide uit Gent), Palliatieve Zorg Vlaanderen en gezinnen die een dierbare verloren hebben.

Archief

Lees ook : Ternattenaar ontwikkelt rouwdoosje voor kinderen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?