Opwaarderingsplannen voor Lotbeek en Oude Gracht in Ruisbroek

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw gaan de Lotbeek en Oude Gracht in Ruisbroek opwaarderen. De bedoeling is te zorgen voor een betere structuurkwaliteit van deze beken, meer natuurlijke buffercapaciteit in de vallei, meer natuur én een Lotbeekpad dat verbonden wordt met de woonwijken in Ruisbroek. De provincie duidde het studiebureau Antea aan om de technische plannen uit te werken.

Beter beekkwaliteit en verbinding met woonzone

De Lotbeek (foto boven) en de Oude Gracht zijn zijrivieren van de Zenne. "In de omgeving van Ruisbroek wordt de Lotbeek eerder ervaren als een waterloop met weinig natuurwaarden en een matige waterkwaliteit", weet Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

De Lotbeek is tegelijk ook een scherpe grens tussen de woonwijken van Ruisbroek en de achterliggende open ruimte.

"Er zijn amper verbindingen en aangename wandelpaden. Dit willen we veranderen", zegt Ann Schevenels,  gedeputeerde voor ruimtelijke planning. "In de plannen zal ook een pad aan de Lotbeek en bruggetjes als verbinding met de woonwijken worden voorzien."

De provincie Vlaams-Brabant stelde het studiebureau Antea aan om de technische plannen te ontwerpen. In de plannen moet er ruimte zijn voor een meanderende Lotbeek, ecologische oeverzones en wandelpaden. Dit moet ook leiden tot een herstel van het natuurlijk overstromingsgebied van de waterloop.

Er zal ook aandacht besteed worden aan de linkeroever. Deze grenst op bepaalde plaatsen aan de achterliggende tuinen. Het studiebureau krijgt twee jaar de tijd om de plannen op te maken.

"Er worden ook participatiemomenten voorzien voor de inwoners van Ruisbroek", zegt Jan Desmeth,  burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw. "We scharen ons achter de doelstellingen van het plan en zullen de uitvoering hiervan mee ondersteunen

Deel van groter plan voor vallei van de Zennebeemden

De studie kadert in de bredere plannen voor een aanpak van de Zennebeemden van het strategisch project Zennevallei. Dit is een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos, Beersel en Halle en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

Er zijn financiële middelen en ondersteuning voorzien via het landinrichtingsplan voor de 'vallei van de Zennebeemden' en de Blue Deal van Vlaams minister Zuhal Demir.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?