Oppositie Pepingen ontevreden met beslissingen meerderheid

PEPINGEN – Voor de gemeenteraad van 30 april had de CD&V/sp.a oppositie enkele extra agendapunten ingediend. Twee ervan werden goedgekeurd, een werd afgekeurd. Voor de twee goedgekeurde punten vond de meerderheid het wel nodig om telkens een amendement toe te voegen. CD&V/sp.a laakt die houding om nutteloze amendementen toe te voegen. “Blijkbaar heeft de meerderheid het moeilijk om onze punten zomaar goed te keuren en gebruiken ze daarvoor amendementen als ontwijkingmanoeuvre. Een constructieve samenwerking is zo ver te zoeken, maar we zijn blij dat onze punten, weliswaar in LVB/N-VA verpakking, goedgekeurd worden”, laat CD&V/sp.a in een reactie weten.

Een van de extra agendapunten van de oppositie was het goedkeuren van een reglement, waardoor onthaalouders en zelfstandige kinderdagverblijven mogen rekenen op enkele gratis huisvuilzakken van de gemeente. De CD&V/sp.a fractie stelt immers vast dat onthaalgezinnen zeer veel vuilniszakken verbruiken omdat ze veel luiers verbruiken. De oppositie hoopt dat dit reglement goedgekeurd wordt in het kader van het nieuwe milieubelastingreglement.

De meerderheid voorziet nu in het amendement een aantal restafvalzakken voor onthaalouders, maar de invoering van het reglement wordt pas later bekeken.

Goe gespeeld

Het Nieuwsblad verkoos Pepingen vorig jaar nog tot de meest kind- en jeugdvriendelijke gemeente. CD&V/sp.a wil door het ondertekenen van het charter ondertekenen van het charter ‘Goe Gespeeld’ het engagement aangaan om ook in de toekomst verder te blijven werken aan kansen voor kinderen om buiten te spelen. In enkele omliggende gemeenten werd het punt tijdens de gemeenteraad al goedgekeurd.

Toch keurde de meerderheid het voorstel niet goed, hoewel ze geen bezwaar heeft tegen het charter. Maar ze wil eerst advies vragen aan de kinder- en jeugdraad vooraleer het charter te ondertekenen.

Meldpunt putten

Nu de harde en lange winterprik voorbij is, wordt de schade duidelijk aan het wegdek. Om schade aan wagens en ongevallen te vermijden moeten de putten in het wegdek zo snel mogelijk hersteld worden. CD&V/sp.a wil nu net zoals in Herne een meldpunt voor putten oprichten. Inwoners kunnen dan zelf putten melden die dan centraal in kaart gebracht worden. Zo kunnen de putten efficiënt en volgens prioriteit hersteld worden.

De meerderheid besloot echter om geen extra meldpunt op te richten omdat er al zes soorten meldpunten voor het melden van putten bestaan. “Welke?” vraagt CD&V/sp.a zich af. “Wij roepen de bevolking dan ook op, putten aan het gemeentebestuur te melden via het algemeen meldpunt op de site.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?