Oppositie ontrafelt aangepast meerjarenplan Lennik

De oppositie heeft op de laatste gemeenteraad van 2021 tegen de aanpassingen in het meerjarenplan gestemd. Gemeenteraadslid Geert De Cuyper (N-Va- Lennik Kwadraat) onthield zich bij de stemming omdat dat de enige manier is om de argumenten tegen het agendapunt te doen opnemen in het verslag van de gemeenteraadszitting.

“Opnieuw een poging om zand in de ogen te strooien“. Dit zijn woorden van gemeenteraadslid Geert De Cuyper (N-Va- Lennik Kwadraat) naar aanleiding van de aanpassingen van het meerjarenplan en de uitspraken van de meerderheid (LB, CD&V en Groen) over de ‘financiële gezondheid’ van de gemeente Lennik. 

Geert De Cuyper is niet over te spreken over de pogingen van het schepencollege en burgemeester De Knop om aan te tonen dat Lennik goed bestuurd wordt. “De meerderheid is reeds halverwege in de legislatuur en nog steeds moeten we lezen en horen dat men nog vele initiatieven zal uitvoeren, evenwel zonder hiervoor op ernstige wijze geld te voorzien.”

Projecten uitgesteld door hoge kosten gemeenteschool en feestzaal

“Door het afkopen van een hangend proces en de aankoop van de woning naast de gemeenteschool in Eizeringen, voor een prijs van ongeveer 600.000 €, is het gemeentebestuur verplicht geweest om goedgekeurde en nuttige acties af te blazen. We denken hier voornamelijk aan het herstellen van het dak, het isoleren van de zoldervloer en de branddetectie van de bibliotheek, de toegankelijkheid voor de openbare gebouwen voor minder mobiele mensen, het vernieuwen verwarming van de werkplaats, veilige gebruiksvriendelijke oversteekplaatsen voor mindervaliden en mensen met kinderwagens, enz….. “ gaat Geert De Cuyper verder.

Duidelijk op dreef vervolgt het gemeenteraadslid: “Zeer dikwijls worden uit te voeren acties omschreven met holle woorden, terwijl we moeten vaststellen dat de uitvoering minimaal en de bevoegde doelstellingen niet worden gehaald. Voorbeelden zijn er genoeg. Het college stelt voorop dat men wil inzetten op een goede balans tussen wonen en groen door het aanplanten van wat groen in de kernen en het inplanten van goed straatmeubilair. We stellen echter vast dat Lennik de laatste 6 jaren verstikt wordt door een overvloedige bouw van appartementen door meestal dezelfde promotoren. Dit heeft niets te maken “kernverdichting” of “inbreiding “.

Sint-Martens

“Al vele jaren belooft het college de voetpaden in het centrum van Sint-Martens te herstellen en de dorpskern aan te pakken. Ze lieten zelfs in juni 2021 reeds een studie maken voor 3.800 €. Dit dossier wordt “on hold” gezet en gaat niet door.”

“Het college wil een woonbeleid realiseren dat voor elke Lennikenaar een thuis voorziet . Een mooi uitgangspunt doch hiervoor wordt er nauwelijks geld voorzien (40.000 € per jaar). Idem voor het behoud van open ruimte en biodiversiteit. Hiervoor wordt slechts 8.000 € per jaar voorzien.”

Gebouwen kosten veel meer dan voorzien

En dan zijn er nog de meerprijzen aan gebouwen. Voor het gemeentehuis voorzag men 400.000 € terwijl het meer dan 1.270.000 € is geworden. De feestzaal Jo Baetens ging 1,5 miljoen kosten en kost nu reeds meer dan 2.350.000 €. Het college stelt in haar Meerjarenplan dat men nog een nieuwe gemeentelijke loods wil bouwen en voorziet hiervoor amper 50.000 € waardoor het duidelijk is dat men dit project wil overhevelen naar een latere legislatuur. “

Fietspad Gustaaf Vander Steenstraat geschrapt

“Dit is maar een kleine opsomming van hoe dit bestuur de mensen zand in de ogen strooit. Onlangs hoorde ik nog op Radio Rand een gesprek met burgemeester De Knop. Hierin werd gevraagd wat ze nog wenst te realiseren deze legislatuur. Ze sprak over de realisatie van een goed fietspad tussen Lennik en Gaasbeek. Op zich heel tof …..moest men niet drie weken daarvoor alle budgetten hiervoor geschrapt hebben - waardoor men eigenlijk de mensen een rad voor de ogen draait”, besluit Geert De Cuyper.

Volgende gemeenteraad

De volgende gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats op woensdag 26 januari 2022 om 20 uur. De raden gaan opnieuw digitaal door omwille van de verstrengde maatregelen. Je kan de beide raden live volgen door naar de YouTube pagina van de gemeente Lennik te gaan.

 

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?