Oppositie heeft vragen bij nieuwe feestzaal

Twee weken. Zolang hebben de plannen voor de nieuwe feestzaal achter het gemeentehuis stand gehouden. De oppositie brengt nu een document uit waarin het de gebreken van de bouw aanhaalt. Ze haalde eerder ook al aan het te betreuren niet betrokken te zijn geweest bij de voorbesprekingen ervan tijdens het schepencollege.

“Voorafgaand aan de volgende bedenkingen en suggesties wensen we te stellen het ongehoord te vinden dat de ontwerpen van deze zaal nooit zijn besproken in de gemeenteraad, terwijl wij in dit hoogste beslissingsorgaan van de gemeente toch de spreekbuis zijn van 40% van de Beverse bevolking.” Zo opent de partij Open voor de Mens (OvdM) het document. “Wij vinden dat de belangrijkste investering van deze legislatuur zou moeten gedragen worden met een grote meerderheid, wat mogelijk was geweest indien het schepencollege ons had betrokken bij de voorbesprekingen ervan.”

Dat standpunt haalde de partij al aan tijdens de informatieve vergadering van 7 februari. Op die vergadering, met buurtbewoners, werd er geen principieel bezwaar geopperd tegen de plaats waar de zaal zal worden gebouwd. Opmerkelijk, aangezien de vele aanwezigen hun bezorgdheid te kennen gaven over de noodzaak van een degelijke geluidsisolatie. “Daarom willen we er de nodige aandacht aan besteden,” klinkt het bij OvdM.

Fuiven

Om haar standpunten kracht bij te zetten, stelde de partij enkele suggesties voor aan het gemeentebestuur. Zo wil ze dat er jaarlijks maximaal vijf fuiven kunnen doorgaan in de feestzaal. “Onder fuiven moeten zowel privé-fuiven als fuiven van verenigingen worden begrepen die gebruik maken van dansmuziek en worden ingericht voor meer dan 100 man.”

Ook de ingang van de zaal moet worden herbekeken en de ramen moeten genoeg isolerend, en niet te openen zijn. “Anders wordt er teniet gedaan aan de geluidswering. Er is een ventilatiesysteem voorzien wanneer het te warm wordt in de zaal.”

Lees hier meer over de plannen van de nieuwe feestzaal 

'Eindelijk,' opnieuw een feestzaal in Bever


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?