Oppositie geeft geen groen licht voor wijze aanstelling algemeen directeur

Volgens het decreet lokaal bestuur moeten de gemeente en het OCMW vanaf 1 januari 2019 één en dezelfde algemeen directeur hebben. Die kan aangesteld worden voor 1 augustus dit jaar. Er is een verruiming van de deadline mogelijk tot 1 januari 2019. De vacant-verklaring is echter wel al mogelijk zodat de procedure kan gelanceerd worden. De wijze waarop de nieuwe directeur wordt samengesteld, stootte op een ‘njet’ van de oppositie. Opvallend: ook onafhankelijke schepen Filip Van Ginderdeuren gaf er zoals de oppositie de voorkeur aan een open aanwervingsexamen te organiseren voor deze belangrijke functie. 

Het decreet voorziet dat de aanstelling voor 1 augustus gebeurt. De bal ligt nu in het kamp van de gemeenteraad om die functie vacant te verklaren. De voormalige functiehouder van het OCMW is intussen met pensioen. “We kunnen dus gebruik maken van de vacant-verklaring via aanwerving of bevordering”, zegt burgemeester Irina De Knop (LVB), “De gemeenteraad beslist de selectieprocedure. De bedoeling is dat de kandidaat die we aanstellen, geslaagd moet zijn voor álle onderdelen van het examen.”

Bij bevordering komen onder meer de stedenbouwkundige ambtenaar en de waarnemende gemeentesecretaris in aanmerking. Daarnaast werden er op de laatste gemeenteraad nog enkele namen genoemd, die hiervoor, volgens raadslid Geert De Cuyper (N-VA - Lennik Kwadraat), niet bevoegd voor zijn: “Geen van hen is effectief gemeentesecretaris geweest. Daarnaast las ik de functieomschrijving: streng, gedetailleerd, men moet zeer capabel zijn en mensen moeten wel degelijk studeren.”

"Liever aanwerving, zoals andere gemeenten."

“Volgens mij is deze functie weggelegd voor kandidaten met veel ervaring en iemand die de laatste jaren op beide niveaus actief is geweest”, gaat De Cuyper verder, “We wisten de deadline al jaren, waarom hebben we er dan niet naar toe gewerkt? Als het moet via bevordering, kan zowat iedereen aan het examen deelnemen, wij hadden gekozen voor aanwerving, zoals andere gemeenten.”

Zijn partijgenote Kristien Van Vaerenbergh sluit zich hier bij aan: “Momenteel beschikken wij noch in onze gemeente, noch in het OCMW over een secretaris. Externen komen hiervoor ook in aanmerking, dus ik zou voor die piste gaan. En hoe zit het met de anciënniteitsvoorwaarden?”

"Mensen met ervaring op 2 niveaus zijn echt witte raven."

“Ik stel voor dat we een minimum van twee jaar anciënniteit toevoegen”, staat de burgemeester haar te woord, “Interne mensen krijgen sowieso een voordeel want ze hebben kennis van zaken. Als er geen geschikte kandidaat uit de bus komt, gaan we naar de raad om eventueel externen aan te stellen. De kans is groot dat heel wat mensen zonder verstand van zaken aan het examen deelnemen. Dat is het gevolg van dit -naar mijn eigen mening- vreselijke decreet.”

De burgemeester voegt er aan toe dat de functiebeschrijving niet per se verwijst naar mensen met twee functies en dat het erg moeilijk is mensen te vinden die op al op de 2 niveaus hebben gewerkt. “Dat zijn echt witte raven”, zegt ze, “Ik wil vanuit onze beide fracties benadrukken dat we voor de wijze van vacant verklaren opteren. We zullen hierbij mensen favoriseren die capabel zijn. Mocht iemand die capaciteit niet hebben, zal dat blijken uit het examen en de proef.”

Het voorstel raakte met 9 tegen 10 stemmen niet goedgekeurd, en een nieuw voorstel wordt verwacht volgende gemeenteraad.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?