Oppositie bepaalt de agenda van de Lennikse gemeenteraad

LENNIK - Op maandag 26 oktober om 20 uur is er weer gemeenteraad in het gemeentehuis. Op de agenda staan 3 punten aangebracht door het huidige bestuur, waaronder de goedkeuring van de notulen van vorige raad.  De verenigde oppositie brengt 15 punten aan. Onafhankelijk raadslid Kelly Van Vlaenderen  brengt voor de eerste keer een eigen punt aan. Dat is meteen een ommekeer sinds ze de fractie LB-Open-VLD verliet. Het is ook een gemeenteraad waar het huidige bestuur niet meer in de meerderheid is.

We herinneren er aan dat de gemeenteraad een openbare aangelegenheid is, die door iedereen kan bijgewoond worden.

We geven hierna een overzicht van de agenda:

Punten aangebracht dor het bestuur

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 12-10-2015

2. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé - Verkavelingsaanvraag – Frans Luckxstraat 52 - Dossier 2015/v11-a

3. Secretariaat - Infrax West - Goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering op 23 november 2015

Punten aangevraagd door de heer Gun Mignon:

4. Vragen in verband met onderhoud van de site van de Coudenborre

5. Vragen in verband met dekkingsgraad 4G in de gemeente Lennik

Punt aangevraagd door de heer Erik O:

1. Verslagen Pajottenland Plus – Stemming

Punten aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh:

2. Opheffing gemeenteraadsbeslissing dato 24/09/2007 inzake vaststelling van het begrip dagelijks bestuur. – Goedkeuring

3. Gemeenteraadsbeslissing inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad in het kader van artikel 57 §3 6° van het gemeentedecreet

4. Beslissing goedkeuring uitgaven

Punt aangevraagd door mevrouw Lien De Slagmeulder:

5. Voorstel ondertekening “Beginselverklaring diervriendelijke gemeente”

Punten aangevraagd door de heer Wim Durang:

6. Verwelkomingsborden Europese gemeente verzusterd met Arconate

7. Gemeentelijk engagement voor vrede en tegen kernwapens

Punt aangevraagd door de heer Filip Rooselaers:

8. Geen extra asielzoekers in Lennik

Punt aangevraagd door mevrouw Kelly Van Vlaenderen:

9. Vragen in verband met sommige voetwegen te Lennik

Punt aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh:

10. Voorstel Toepassing artikel 57 § 1 van het gemeentedecreet rond gemeenteraadsbeslissing

Punt aangevraagd door mevrouw Christel O:

11. Vraag over de stand van zaken van het "Dekenij" dossier.

Punt aangevraagd door de heer Gun Mignon:

12. Vragen in verband met trajectcontrole Joseph Van den Bosschestraat

Punt aangevraagd door de heer Wim Durang:

13. Ontbrekende notulen van mysterieuze collegezitting van 14 juli 2015

GEHEIME ZITTING:

1.       Financiën – Onroerend goed gelegen Alfred Algoetstraat 75 (gebouw vooraan) in 1750 Lennik– Kennisname schattingsverslag.

Nvdr: Het gaat hier om het officiële schattingsverslag van de waarde van de oude rijkswachtpost.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?