Opnieuw bezoek mogelijk voor meeste patiënten in AZ Sint-Maria vanaf 15 juni

De overheid heeft beslist dat de ziekenhuizen vanaf 2 juni 2020 weer bezoek mogen toelaten in functie van de haalbaarheid om bezoekers op een veilige manier te ontvangen. Covid-19 heeft de leiding van het ziekenhuis nog meer doen inzien dat naast klantgerichtheid en efficiëntie ook veiligheid een toetssteen moet zijn vanaf het moment dat een patiënt of een bezoeker het  ziekenhuis betreedt tot deze het verlaat.  Om dit te kunnen garanderen, zal de onthaalzone van het AZ Sint-Maria in verschillende fasen volledig heringericht worden zodat deze naar de toekomst toe “coronaproof” is. 

“Op korte termijn willen we opnieuw alle patiënten en bezoekers, uitgezonderd het medisch ziekenvervoer en spoed, onthalen via de centrale hoofdingang. Om dit op een gecontroleerde en veilige manier te laten verlopen zullen in de onthaalzone meerdere wachtrijen worden ingericht, waaronder één fast lane voor toegelaten bezoekers, alsook een nieuw informatiepunt en voldoende wachtruimte”, verduidelijkt Lies Loeckx.

Gradueel toelaten van bezoek voor patiënten die langere tijd in het ziekenhuis verblijven

Om bovenvermelde redenen blijft het bezoek aan patiënten tot 15 juni 2020 beperkt. Enkel op materniteit en pediatrie worden de partner en ouders of voogd van het kind toegelaten met een bezoekerspasje.

Patiënten die verblijven op de Palliatieve eenheid en patiënten in een eindelevensfase kunnen nog steeds, net zoals tijdens de coronapandemie, beperkt bezoek ontvangen na afspraak met de afdeling. 

Vanaf 15 juni 2020 zal bezoek gradueel terug toegelaten worden en kunnen patiënten die langere tijd in het ziekenhuis verblijven op de diensten geriatrie, psychiatrie, intensieve zorgen en de revalidatiediensten (Splocomotorische revalidatie, Sp-cardiopulmonair, Sp-psychogeriatrie) terug bezoek ontvangen.

Deze patiënten zullen de mogelijkheid krijgen om vanaf 15 juni één persoon aan te duiden die hen dagelijks één keer per dag kan komen bezoeken. Deze persoon moet telkens dezelfde zijn, mag geen symptomen van ziekte vertonen en moet de aangegeven richtlijnen tijdens het bezoek strikt volgen.

Deze bezoekers zijn welkom op volgende bezoekuren:

- Op weekdagen tussen 18u00 en 20u00 (intensieve zorgen tussen 19u00  en 19u30)

- Op weekend- en feestdagen tussen 14u00 en 16u00 (intensieve zorgen tussen 15u30 en 16u00)

Naar analogie met de huidige werking voor bezoek op materniteit en pediatrie zullen zij op vertoon van een toegangspasje, verkrijgbaar aan het informatiepunt bij hun eerste bezoek, toegelaten worden.

Patiënten die verblijven op een dienst heelkunde of geneeskunde kunnen vanaf 15 juni nog geen bezoek ontvangen. 

Sluiting afgiftepunt kledij en toiletbenodigdheden

Aangezien bezoek voor de patiënten die voor langere tijd in het ziekenhuis verblijven opnieuw wordt toegelaten wordt het afgiftepunt voor kledij en toiletbenodigdheden vanaf 15 juni gesloten.  “ We streven er naar om ook de versoepeling voor de diensten heelkunde en geneeskunde zo snel mogelijk, in veilige omstandigheden, te kunnen laten ingaan zodat elke patiënt opnieuw de mogelijkheid krijgt om bezoek te kunnen ontvangen.  Van zodra de situatie en organisatie het toelaten zullen wij zowel patiënten als bezoekers op de hoogte brengen over deze mogelijkheid en de bijhorende richtlijnen”, aldus Lies Loeckx.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?