Opmaak circuatieplan Essene: participatie van de inwoners gevraagd

Dat er in Essene en vooral in de Ternatsestraat op sommige momenten een mobiliteitsprobleem is, heeft volgens het lokaal bestuur van Affligem vooral te maken met het op- en afrittencomplex Ternat. Het schepencollege van Affligem zoekt samen met het studiebureau MINT naar een oplossing.  De inwoners van Essene worden hier bij betrokken.

"Vandaar dat tijdens het eerste participatiemoment op 15/09/2021 voldoende tijd werd genomen om het studiewerk van MINT toe te lichten en om te luisteren naar de inwoners.  Samen hebben we het volgende doel voor ogen : een veilig verkeer in een leefbaar en bereikbaar Essene.  Hierbij is het belangrijk om te bepalen welke bestemmingen belangrijk zijn, welke categorisering we aan de wegen willen geven en hoe we ons willen verplaatsen", aldus het college van Affligem.

"We willen vertrekken vanuit het STOP-principe : eerst stappen, dan trappen, dan openbaar vervoer en als laatste het persoonlijk vervoer : de auto.  We bekijken dit heel lokaal in 3 of 4 gedeelten van Essene; de zogenaamde mobiliteitskamers.  Langs waar we die mobiliteitskamers zullen bereiken en ontsluiten wordt verder onderzocht en samen besproken.  Alle ideeën zijn het bespreken waard, dus inspraak zal belangrijk zijn."

Ringweg

"Het geopperde van een ringweg door agrarisch gebied laten we onderzoeken bij de bevoegde hogere overheden. Zij vindt het niet opportuun om noch de Molenstraat, noch de Moortelstraat hiervoor aan te wenden. Idealiter zou er een nieuwe weg dan tussen beiden worden aangelegd zonder aangelande bewoners. Het college neemt geen definitief standpunt, maar wil de optie wel laten onderzoeken."

"Op de lokale wegen, zoals in de woonwijken, willen we geen doorgaand verkeer, enkel op de doorgangswegen kan er vertraagd doorgaand verkeer.  Onze kinderen willen we veilig te voet en per fiets veilig naar school laten gaan.  Het openbaar vervoer willen we behouden.  Sluipverkeer en snelheidscontroles gaan hand in hand."

Het college beseft dat corona roet in het eten  heeft gegooid wat participatiemomenten betrof.  "Het studiewerk en het overleg met de gemeente het AVM (Affligems Verkeers- en Mobiliteitsforum) stonden niet stil. Er is een volgend participatiemoment met de inwoners gepland in de loop van de maand juni. De communicatie hierover volgt nog", klinkt het afsluitend.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?