Opgraving Kerk Kobbegem bracht interessante vondsten aan het licht

KOBBEGEM - Op zondag 28 april houdt het gemeentebestuur van Asse, samen met Luk Willems en Kristine Magerman, een lezing over de voorgeschiedenis en de restauratiewerken van de kerk. Dit is naar aanleiding van de restauratiewerken en opgravingen rond de kerk.

Voorbijgangers zullen allicht al gemerkt hebben dat er opnieuw een fiere windhaan prijkt op de torenspits van de kerk van Kobbegem. De herstelling van de gevels en het dak was mogelijk dankzij de inbreng van aanzienlijk wat financiële en fysieke middelen. Hiermee werd de Sint Goriks en Magdalenakerk van Kobbegem gerestaureerd.

Niet alleen over de buitenrestauratie valt heel wat te vertellen, ook op archeologisch vlak is er nieuws. Zo stootte Agilas op restanten van Kobbegemse voorvaderen. Het archeologisch onderzoek daarvan bracht boeiende gegevens aan het licht.

De buitenrestauratie gebeurde onder leiding van architect  Luk Willems, archeologe Kristine Magerman leidde het archeologisch onderzoek. Op zondag 28 april vertellen zij je alles over de voorgeschiedenis van de kerk, de restauratiewerken, de inzichten over de interieurrestauratie en de opgravingsresultaten. Na de lezing nodigt het gemeentebestuur je uit op een receptie.
 
Praktisch:

Wanneer? 15.00 uur Aansluitend receptie

Waar?  in het gemeenschaplokaal (schooltje) van Kobbegem -
Lierput 15.
 
Contact? Gelieve vóór 16 april je aanwezigheid te bevestigen bij Luk Willems:
luk_willems@skynet.be op het nummer 02 452 95 48 of M 0479 27 07 78 of Kristine Magerman:
kristine.magerman@telenet.be op het nummer M 0474 29 95 67.

Foto: Wikipedia


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?