Openbaar onderzoek gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

LENNIK – Het openbaar onderzoek naar het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is geopend. Op 21 januari is er een info- en inspraakvergadering gepland.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, omvattende een informatief gedeelte, een richtinggevend gedeelte en de bindende bepalingen, door de gemeenteraad voorlopig werd vastgesteld in vergadering van 24 oktober 2011.

Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ligt, overeenkomstig artikels 2.1.16 §3-4-5 van de VCRO, ter inzage van het publiek van 28 november 2011 tot en met 26 februari 2012, op het gemeentehuis (dienst Ruimtelijke Ordening), tijdens de openingsuren: alle werkdagen van 8.45 tot 11.45 uur, woensdag van 13 tot 16 uur en donderdag van 18 tot 20 uur. De teksten en kaarten van voormeld ontwerp GRS kunnen in dezelfde periode geraadpleegd worden in het gemeentehuis of via deze link.

Op zaterdag 21 januari 2012 om 10.30 uur, 13.00 uur en 15.00 uur vindt in het kasteel van Gaasbeek een informatie- en inspraakvergadering plaats.

De bezwaren en opmerkingen waartoe het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aanleiding zou kunnen geven, dienen voor het einde van de gestelde termijn toegezonden te worden of tegen ontvangstbewijs afgegeven te worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) – p/a gemeentehuis Lennik, Markt 18 te 1750 LENNIK. Voor de afgifte tegen ontvangstbewijs dient men zich te richten tot de dienst “Ruimtelijke Ordening”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?