Openbaar onderzoek en infomarkt Landinrichtingsplan Hooghof

In 2018 keurde minister Schauvliege het Landinrichtingsplan Hooghof goed. De gemeente Asse en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) maken nu samen met de verschillende partners de concrete uitvoeringsplannen op om de omgeving van de hoeve Hooghof in Zellik op te waarderen.

Enkele maatregelen die in de plannen zijn opgenomen:

• een bufferzone creëren voor de wijk Wilgendaal;
• enkele poelen aanleggen en herstellen;
• enkele wegen en voetwegen herinrichten, onder meer de weg Obbergen;
• nieuwe wandelverbindingen creëren in de omgeving van het Hooghof;
• erfbeplanting rondom het Hooghof;
• erosiemaatregelen.

De VLM diende een aanvraag omgevingsvergunning in en het openbaar onderzoek loopt van 22 februari t.e.m. 23 maart 2019. Het dossier ligt ter inzage bij de gemeente, alle werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en dinsdag ook van 14.00 tot 19.00 uur.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1730 Asse.

Om de plannen beter te kunnen toelichten en eventuele vragen te kunnen beantwoorden, organiseren de VLM en de gemeente een infomarkt in Den Horinck, Noorderlaan 20, Zellik op dinsdag 26 februari om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. De omwonenden ontvingen een uitnodiging.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?