Open VLD klaagt geluidsoverlast aan

46 woonunits en 1,5 hectare park. Dat is het nieuwbouwproject Kanaaltuinen in en rond de Notelarenlaan in een notendop. Maar volgens Open VLD-Sint-Pieters-Leeuw verloopt het bouwproject niet naar de zin van de inwoners van de wijk Zuun. Het bedrijf dat de bouwwerken uitvoert veroorzaakt namelijk voortdurend geluidshinder. Hierdoor wordt de nachtrust van de bewoners verstoord. 

“Ik denk dat bewoners al zeker twintig klachten hebben neergelegd bij de gemeente”, vertelt voorzitster van Open VLD-Sint-Pieters-Leeuw Kathleen D'Herde. “Al minstens negen maanden aan een stuk hebben de bewoners in Zuun last van zware geluidsoverlast. Maar de gemeente heeft nog niets ondernomen om iets aan de klachten te doen. De bouwheer van het project werkt zelfs ’s nachts. Vorige week begonnen ze vaak al voor zes uur ’s morgens met werken. De studenten uit de buurt beginnen ook te klagen want hun nachtrust wordt hierdoor verstoord.”

Volgens de voorzitster van Open VLD nam de gemeente al contact op met de aannemer. “Volgens de bewoners gaat het daarna weer even beter”, zegt Kathleen D'Herde. “Maar na een tweetal dagen is er opnieuw geluidshinder. Ik vind persoonlijk dat het bestuur concreet iets moet ondernemen om iets aan de klachten te doen, want er verandert toch niets. De buren dienden al herhaaldelijk klacht in bij de gemeente en belden geregeld naar de politie. Er wordt dan een dossier opgemaakt en de bouwheer wordt gecontacteerd om hem erop te wijzen. Maar dat helpt niet echt.”

Reglement

Voor de start van de bouwwerken keurde de gemeenteraad een reglement goed waarin staat dat de firma zich moet houden aan een aantal regels. Een deel van dat reglement gaat over geluidshinder. Volgens de mededeling van Open VLD staat daarin onder andere dat het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen die lawaai voortbrengen, zoals platen, staven, dozen, vaten of metalen recipiënten enkel mogen gebeuren tussen 7u en 20u.

“Een toelating om buiten deze uren te werken, werd niet gegeven”, zegt Kathleen D'Herde. “De overlast is ook in strijd met het politiereglement. Iedere burger heeft recht op een normale nachtrust. We vragen dan ook dat de burgemeester zo snel mogelijk actie onderneemt en de leefbaarheid in de wijk laat terug keren.”

Reactie burgemeester

Burgemeester Luc Deconinck reageerde al op deze problematiek. "Het is niet zo dat wij als gemeente niet hebben gereageerd op deze problematiek, zoals de mededeling van Open VLD liet uitschijnen. Integendeel, zowel politie als gemeenschapswachten zijn verschillende keren ter plaatse geweest en hebben ofwel niets kunnen vaststellen, ofwel onmiddellijke stopzetting bevolen. Ook de promotor werd meerdere malen gecontacteerd en beloofde formeel dat zijn aannemers de opgelegde uren zouden respecteren. Het ging dan een hele tijd weer goed, tot er recent blijkbaar opnieuw werken zijn geweest tijdens de vroege ochtenduren."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?