Open ruimte rond Het Hooghof wordt versterkt

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) heeft het landinrichtingsplan goedgekeurd. Hiermee wil ze de schaarse open ruimte in de Vlaamse Rand rond Brussel versterken. Hierdoor zal er een frisse wind waaien langs abdijhoeve Het Hooghof.

5 Jaar geleden kocht de Vlaamse Landmaatschappij 37 ha gronden aan rond de historische abdijhoeve Het Hooghof. Die worden ingezet om landbouwers uit te ruilen wiens gronden elders in de Vlaamse Rand niet meer in landbouwgebied liggen.

De Vlaamse overheid bezit deze gronden, waardoor er de opportuniteit is om de open ruimte rond de hoeve te verbeteren. De Vlaamse Landmaatschappij heeft daarom gedurende de laatste 3 jaar, in samenwerking met de gemeente Asse en andere partners, een landinrichtingsplan opgesteld hiervoor.

Hiermee wordt het landschap rond de hoeve bestendigd en opgewaardeerd, met oog op verbetering van de ecologische, landschappelijke en recreatieve verbindingen met de omgeving.

Meer natuur

Een zone aan wijk Wilgendaal is bestemd voor parkgebied met onder meer een kleine hoogstamboomgaard en hooiweide. Daarnaast krijgen enkele (voet)wegen een oplapbeurt. De weg aan Obbergen wordt heraangelegd en er komt een nieuwe wandelverbinding tussen Wilgendaal en de omgeving van het Hooghof.

Het Hooghof zal ook omgeven worden door enkele extra bomen en nieuwe poelen. Het plan moet ook komaf maken met de erosie, die vandaag de dag nog te aanwezig is.

Voor al deze maatregelen is er een budget voorzien van € 706.600, waarvan € 450.000 wordt gefinancierd door Schauvlieges diensten. De rest zal uit de portemonnee van de gemeenten Asse en Wemmel komen.

De technische plannen zijn momenteel in opmaak, de uitvoering zou moeten doorgaan in 2019.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?