Open brief Fietsersbond : "Maak werk van mobiliteitsproblematiek"

Fietsersbond Affligem overhandigde vorige week een open brief aan het gemeentebestuur waarin de vereniging vraagt om dringend werk te maken van de mobiliteitsproblematiek.

De integrale brief :

Open brief aan burgemeester en het college van schepenen van de gemeente Affligem.

Met afschrift aan met name:
·         gemeenteraadsleden
·         leden (ex-)mobiliteitsraad.
Van: Fietsersbond Affligem
Datum: 16 mei 2019

Geacht college van de gemeente Affligem;

De gekozen volksvertegenwoordigers hebben verwachtingen geschapen. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar was het duidelijk: in de pamfletten van alle partijen die rondgedragen werden bleek mobiliteit een 'hot item'. Want voor veel Affligemnaren is de verkeersdoorstroming en de verkeersonveiligheid een bron van ergernis.

Wij twijfelen er niet aan dat de verkeersproblemen een grote bekommernis zijn voor u:

· Hoe kunnen we de autoverkeer stromen door onze 3 dorpskernen reguleren;
· Hoe zorgen we voor een goede doorstroming voor al het verkeer;
· Hoe gaan we het onveilige sluikverkeer tegen;
· Hoe zorgen we ervoor dat fietsers en voetgangers zich veilig voelen op de weg;
· Welke maatregelen moeten we nemen zodat onze kinderen zich veilig voelen op de fiets naar school;
Problemen die overleg en daadkracht vereisen.

Wat stelt de Fietsersbond echter vast:

De opgerichte mobiliteitsraad is klaarblijkelijk 'dood' verklaard door het nieuwe college (leden van de mobiliteitsraad zijn daarvan trouwens nooit in kennis gesteld).

In de wandelgangen horen we nu dat het college nog aan het nadenken is over de oprichting van een verkeersplatform. De Fietsersbond is er wel van overtuigd dat een verkeersplatform met een goed mandaat beter kan functioneren dan een slecht samengestelde mobiliteitsraad. Wat dat betreft betreuren we deze 'move' van het College niet.

Het blijft echter gissen welke kant het college hiermee wilt uitgaan.

Verkeersplatform: wie zitten daar in?; wat is haar opdracht?; welke bevoegdheden heeft het platform?; welke is de rol en participatie van de gemeente hierin?........

Er is geen aparte bevoegdheid mobiliteit omdat het college vindt dat dat een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid is. Vraag blijft dan wel wie het voortouw neemt, initiatieven onderneemt, voorstellen lanceert......?

Dan is er nog de intentie om via burgerparticipatie een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor veranderingen die doorgevoerd gaan worden. Een goede zaak lijkt ons, want de controverses rond de aanpak van mobiliteitsvraagstukken zijn groot. Dat vereist een goede aanpak en veel overleg.

Een goed opgezette burgerparticipatie, zoals u belooft te organiseren, schept verwachtingen en zal de druk op de ketel zetten. Wij juichen dat als Fietsersbond Affligem uiteraard ook toe.

Wij vragen aan de gemeente op korte termijn:
· De (her-)oprichting van een gemeentelijk adviesorgaan mobiliteit (verkeersplatform?) in samenspraak met alle betrokken stakeholders;
· Duidelijkheid en transparantie over de plannen van de gemeente inzake mobiliteit en aanpassingswerken. De bevolking betrekken bij het opmaken van plannen en niet als de plannen al min of meer uitgetekend zijn.
· Het actualiseren van het oude mobiliteitsplan. Het uitstippelen van een meerjaren beleid hierin. Waar willen 'we' op termijn naar toe met mobiliteit in onze gemeente?
Participatie in de vervoersregio ontslaat de gemeente niet om voor het eigen grondgebied een structureel mobiliteitsplan samen te stellen;
· Aanstellen van een mobiliteitsambtenaar met een duidelijk takenpakket.

Als Fietsersbond willen wij daar uw partner in zijn.

Hoogachtend,
namens
Fietsersbond Affligem
p/a J.B. Callebautstraat 85
1790 Affligem
fietsersbond-affligem@telenet.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?