Open Armen wil groeien tot 100 vrijwilligers

Open Armen bestaat bijna 10 jaar en zet zich in voor mensen in armoede of in een hachelijke situatie. Als Halse vereniging richten ze zich  zowel naar mensen in armoede als mensen met een affiniteit voor deze problematiek. Sinds kort ging  Sigrid  De Temmerman er als ‘outreacher’ aan de slag en versterkt ze de vaste opbouwwerker-Dante Bardiau.  Ze trekt erop uit om op zoek te gaan naar mensen die, om de meest diverse redenen, aan de rand van de maatschappij terecht gekomen zijn.  

Open Armen bekijkt armoede veel breder dan alleen maar een tekort aan middelen. “In deze tijden springt eenzaamheid er nog meer boven uit, maar er is ook de digitale armoede, naast woon- en werkproblemen en financiële vraagstukken. Dat zorgt voor permanente stress en een minderwaardigheidsgevoel. Er is veel minder me-time en vele mensen verliezen hun energie aan de dagelijkse zorgen om alles rond te krijgen. Corona wordt soms ook misbruikt als excuus om ouders of een ander familielid niet meer te gaan bezoeken terwijl die er zo veel nood aan hebben. Ik hoorde al verhalen van mensen die al maanden niemand meer zagen, zelfs niet op hun verjaardag”, getuigt Sigrid.

Er is zeker een nood aan het opsporen van mensen die hulp nodig hebben. “Die mensen stoppen zich in deze corona-tijd nog meer weg. Ik zag bijvoorbeeld in een winkeltje dat er sigaretten per stuk verkocht worden. Ik ga soms op goed geluk af aankloppen of een babbeltje slaan en dit kan de aanzet zijn tot het wegwijs maken in het helpen bij kleinere of grotere problemen bv met gsm, lezen van een brief, helpen om afspraken te maken met de juiste diensten.

 Babbel

Sigrid bereikt verbazend veel mensen die een deugddoende babbel of één of andere vorm van hulp goed kunnen gebruiken. Dat zou niet lukken mocht ze gewoon zitten te wachten in haar kantoortje maar ze trekt er op uit op haar typische manier. Ze neemt daarbij haar twee honden en zelfs al eens haar dochtertje mee. Haar bakfiets komt ook regelmatig van pas. “Als Hallenaar ken je de buurten en mensen al een beetje en dit zorgt ervoor dat je sneller ingang vindt en meer gericht kan gaan zoeken. Maar ik trek ook rond met mijn honden en stop als eens aan een bushalte of kleine kruidenier om een babbeltje te slaan. Mensen beginnen zelden spontaan over hun problemen te praten. Daarom vraag ik of ze toevallig iemand kennen die hulp nodig heeft en dan komt dikwijls de eigen problematiek schoorvoetend naar boven. Na twee maanden word ik al soms spontaan  aangesproken wat me niet belet om nog steeds de eerste stap te zetten.”

 “Als we een vermoeden van één of andere problematiek vernemen, brengen we een bezoekje. We geven een kaartje af en als ik mijn dochtertje bij heb, zingen we soms wel eens een liedje. Dat kan iemand al doodgelukkig maken. Ik probeer hun vertrouwen te winnen door in te spelen op wat ik zie, zoals een bloemetje of het eten dat ze aan het koken zijn”, verklapt Sigrid.

“Soms kunnen we een probleempje snel zelf oplossen. Zo wist iemand niet hoe hij zijn gsm kon reactiveren. Ik contacteerde Base, het probleem was opgelost en de mens was opgelucht. Ook een gewoon babbel doet deugd.”

 “Maar we komen ook zwaardere problemen tegen. Meer dan eens zien we mensen, die in onaanvaardbare omstandigheden wonen. We brengen hen in contact met de Woonwinkel en blijven de zaak opvolgen. Ik hielp ook iemand die al drie maanden geen ziekte-uitkeringen meer kreeg, maar wel we de huur moest betalen. Even contact opgenomen met de ziekenkas en enkele dagen later was alles opgelost.”

 Afstandsonderwijs

Door de coronacrisis voerde de overheid afstandsonderwijs in. “We hoorden dat meerdere ouders vrezen dat hun kinderen achterop gaan geraken omdat ze hen niet kunnen helpen met de leerstof.” Ook deze signalen geven we dan door aan de betrokken partner organisaties

Wapenen

Bij Open Armen kan je terercht voor  diverse activiteiten : de ene keer is het een ontspannen activiteit, de andere keer bespreken ze er een serieuzer thema dat ons bezighoudt. “We zetten aan tot nadenken en informeren over een aantal zeer actuele alledaagse onderwerpen zoals hacking, wat is dat, wat zijn de gevolgen en wat kan je doen als je er door getroffen bent. Of digitaal geweld? We luisteren naar de problemen en vragen waar de mensen mee zitten. Zo kunnen we hen wapenen om beter te functioneren in de maatschappij. Taal en communicatie zijn daarbij heel belangrijk. Er loopt zo bijvoorbeeld een cursus PC-gebruikt, gekoppeld aan taal.”

 Honden

“We proberen ook mensen samen te brengen via wandelingen, omdat we in deze tijden bij voorkeur buitenactiviteiten organiseren. Dan spelen mijn honden ook weer een beetje een hoofdrol want iedereen wil dan eens met hen wandelen.”

Op donderdag is het hier ‘Vrije inloop’. Onze vrijwilligers leren bezoekers bijvoorbeeld wat handwerk aan. Dat is een stap naar een babbeltje.” Zo haakte Mia hartjes die Sigrid dat kan cadeau geven tijdens de soepronde.

 Mia en Hugo

Mia is al enkele jaren vrijwilligster bij Open Armen. “Ik maakte ook al wat mee en stond een tijd onder budgetbeheer. Met die ervaring weet je hoe je iemand best kan opvangen. We merken dat er meer en meer nood is aan opvang. Mensen lijden echt onder de stilte. Op vrijdag hebben we een open ontmoeting waar we mensen uitnodigen om hun verhaal te komen doen. Er komt veel op ons af en dat gaat nog toenemen. Mensen die nog nipt toekwamen, kijken meer en meer aan tegen duurdere rekeningen. Zo kunnen ze van niets meer genieten, laat staan van wat vakantie.”

“Het is belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan mensen in armoede. Dat geeft hen moed en de kracht om problemen aan te pakken. Er waren vroeger ook zaken, waar ik niets van kende. Nu help ik mensen met de zaken die ik intussen heb geleerd. Uit onze ervaring kunnen we anderen beter begrijpen en  vooruithelpen”, zegt Mia.

 Mia stelt vrijwilliger Hugo voor. “Ik ben handig en timmer nestkastjes van plankjes, die we bij een lokale houthandel konden verkrijgen. We kunnen die nestkastjes dan voor een prijsje aanbieden aan andere vrijwilligers.”

Iedereen is welkom in het huis van Open Armen. “We maken geen onderscheid tussen mensen die aan opbouwwerk doen en mensen die het moeilijk hebben. Voor sommigen is het hier ook een beetje thuis komen. We hopen dat er meer mensen de weg naar hier vinden, zeker als ze nood hebben aan een babbel. Alleen schenken we hier geen alcohol omdat sommige van onze bezoekers veel moeite doen om van hun verslaving af te geraken. We willen hier op de verdieping nog een crealokaal inrichten. Wie daarvoor materiaal wil schenken, kan gerust contact opnemen”, zegt Sigrid.

 Krantje

In de computerles van Open Armen maken de deelnemers een krantje  over  de activiteiten van Open armen aangevuld met  eenvoudige recepten en tips.  Dit wordt naar onze vrijwilligers en partners gestuurd. 

 “We hebben ook een ’Repair op maat’, dat is een soort repaircafé waar  vrijwilligers noodzakelijke herstellingen doen voor andere.  Zo werden er al fietsen opgeknapt voor een gezin in armoede zodat de kinderen veilig naar school kunnen gaan maar ook kleine herstellingen aan kledij of bv een radio zijn al aanbod gekomen. Het zijn soms die kleine dingen die een wereld van verschil maken, zeker als je het niet breed hebt en bovendien geeft dit weer aanleiding tot een babbel.”

 We willen echt verandering brengen!

Het begeleidingsproject van Sigrid loopt nog tot december. “Jammer dat dit project van beperkte duur is”, zegt vrijwilligster Mia. “Hier gaat er toch op verder moeten kunnen gebouwd worden.”

Sigrid hoopt ook dat haar werk op één of andere manier duurzaam verder loopt. “We trachten zo onze sterkere vrijwilligers ook buddy’s te laten zijn om vragen te beantwoorden en aan begeleiding te doen. We willen onze groep laten groeien van 20 naar een 100-tal vrijwilligers. Dat begint aardig te lukken want na twee maanden kwamen er al 10 vrijwilligers bij gekomen. Ja, toegegeven, het is een ambitieuze doelstelling maar we willen echt verandering brengen. We willen mensen helpen groeien en hun  droom zichtbaar te maken, hen perspectief geven als houvast om alle problemen op te lossen. We werken stap voor stap en zo kunnen ook zij dan een voorbeeld zijn voor anderen te motiveren.”

Zie ook: Website Open Armen- Facebook groep Open armen vzw

Contact:

Adres Vondel 25 Halle

0492461207 - sigrid

0493405872 - dante bardiau


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?