Op 14 januari weten burgemeester en gemeentesecretaris of ze naar rechtbank moeten

De Raadkamer heeft vandaag de vraag van het parket, om burgemeester Michel Doomst en Algemeen Directeur Eric Van Snick door te verwijzen naar de correctionele rechtbank, behandeld. Beiden vragen de buitenvervolginstelling. De beschikking van de Raadkamer is voorzien op 14 januari 2022.

Doomst en Van Snick waren samen met hun advocaten aanwezig op de zitting van de Raadkamer. Michel Doomst wordt mogelijk vervolgd omdat hij de bestelbons ondertekende en daarom verantwoordelijk geacht voor de aankopen van de gemeente. “Ik zeg met de hand op het hart dat ik me nooit in die dossiers heb gemengd, noch ervoor, noch erna. Er heeft geen enkel bedrijf met mij contact opgenomen. De dossiers werden door de administratie en het college voorbereid, voor ze bij mij kwamen. Er is voor mij van belangenvermenging helemaal geen sprake. Daar zit er in het hele dossier geen enkel bewijs van. Ik ben zelfs nooit naar de volleybal geweest”, repliceert Michel Doomst, die de buitenvervolgingsstelling heeft gevraagd.

Eric Van Snick laat weten dat zijn advocaat ook de buitenvervolgingsstelling heeft gepleit.

Audit Vlaanderen

Tijdens een doorlichting van Audit Vlaanderen in 2018 is aan het licht gekomen dat de Gooikse gemeentesecretaris Eric Van Snick jarenlang wijn voor de gemeente kocht via een bedrijfje van zijn moeder. Ook kregen sponsors van een volleybalclub, waarin de secretaris actief was, een voorkeursbehandeling voor gemeentecontracten.

De gemeentesecretaris werd als sanctie door de gemeenteraad gedurende 3 maanden een weddeverlies van 20 % opgelegd. Ondertussen is hij aangesteld als algemeen directeur van de gemeente Gooik. Maar het parket onderzocht de zaak verder en wil tot vervolging over gaan.

Twee verwijzingen

“Het onderzoek werd eind vorig jaar afgerond, en het parket heeft beslist om aan de Raadkamer de verwijzing naar de correctionele rechtbank te vragen, van zowel de burgemeester als de gemeentesecretaris”, zegde parketwoordvoerder Carol Vercarre al in april toen de zaak voor de eerste keer voor de Raadkamer kwam. De behandeling werd toen uitgesteld omdat beide partijen bijkomende onderzoeken hadden gevraagd.

“Volgens ons zijn er voldoende bezwarende elementen voor inbreuken op de artikels 245 en 314 van het Strafwetboek, namelijk de misdrijven ‘belangenneming in verrichtingen en aanbestedingen door beherende of toeziende ambtenaren’,  bij de toekenning van overheidsopdrachten aan vennootschappen waarvan de bestuurders een persoonlijke band hadden met de gemeentesecretaris, of die de volleybalclubs sponsorden waarin hij een functie had, En ‘belemmering of verstoring door schenkingen, beloften of andere frauduleuze middelen, van de vrijheid van opbod en inschrijving’. Dit is door een overheidsopdracht toegekend te hebben aan een vennootschap die de volleybalclubs sponsorde waarin de gemeentesecretaris een functie had, op basis van een onderhandelingsprocedure terwijl er wettelijk gezien een standaardgunningsprocedure toegepast had moeten worden”, ging de parketwoordvoerder verder.

De maximumstraf die door de wet voorzien wordt voor deze feiten, is een gevangenisstraf van vijf jaar.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?