Oostkouter wordt eerste schoolstraat in Asse

Het gemeentebestuur besliste om Oostkouter als eerste schoolstraat in Asse in te richten. In een schoolstraat is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers. Het is dus een nieuwe vorm van voetgangerszone.

Bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in die straat is gelegen, hebben wel toegang tot de schoolstraat. Ook prioritaire voertuigen mogen, wanneer de aard van hun opdracht dat rechtvaardigt, in de schoolstraat rijden, net als voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door het gemeentebestuur.

Bestuurders die volgens bovenstaande regels in de schoolstraat mogen rijden, moeten dit stapvoets doen. De wegcode bepaalt ook dat ze de doorgang voor voetgangers en fietsers moeten vrijlaten, dat ze hen voorrang moeten verlenen en er zo nodig moeten voor stoppen. De bestuurders van gemotoriseerde voertuigen mogen de voetgangers en fietsers niet in gevaar brengen of hinderen.
‘Vandaag hebben we de schoolstraat in de Oostkouter in Asse-Terheide officieel geopend. Bij het begin en einde van de school zijn enkel voetgangers en fietsers welkom. Zo creëren we een veilige schoolomgeving en –ingang. Uiteraard kunnen bewoners van de Oostkouter nog steeds op dat ogenblik met hun wagen de straat in en hetzelfde geldt voor de hulpdiensten, maar wel aan een trager tempo’, zegt Koen Van Elsen, burgemeester.

Joris Van den Cruijce, schepen van Onderwijs, vult aan: ‘Het is heel belangrijk dat kinderen te voet of met de fiets naar school kunnen gaan. En dat we de auto’s een beetje weghouden van de schoolpoort. Dat is in een notendop de reden waarom we deze schoolstraat creëren. Op die manier hebben de kinderen vrij spel wanneer ze naar school gaan.’

De straat is op weekdagen van 08.00 tot 08.30 uur en van 15.00 tot 15.30 uur niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Op woensdag geldt de schoolstraat van 08.00 tot 08.30 uur en van 12.00 tot 12.30 uur.

Het bestuur sluit niet uit dat er op termijn nog meer straten als schoolstraat zullen worden ingericht.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?