Ook Vlaams-Brabant verwelkomt glasaaltjes

VLAAMS-BRABANT - Het Agentschap voor Natuur en Bos zette gisterenochtend samen met de Provinciale Visserijcommissies jonge paling of glasaal uit over gans Vlaanderen. Deze maatregel past in het Palingbeheerplan om de palingbestanden weer op peil te brengen. Ook in Vlaams-Brabant werd 28 kg glasaal uitgezet.

Jonge palingen worden in de Sargassozee geboren. De larfjes drijven passief een heel eind met de zeestromingen mee. Vervolgens zwemmen ze actief, op zoek naar de Europese kusten. In dat stadium zien ze er uit als minuscule palinkjes met een geheel doorzichtig lichaam, beter bekend als glasaaltjes. Wanneer de glasaaltjes onze rivieren optrekken, hebben ze er al een tocht van twee jaar opzitten en duizenden kilometers afgelegd. Alsof dat nog geen voldoende krachttoer is, moeten ze nu nog de overgang van zout naar zoet water overwinnen en tegen de stroming van de rivier opboksen. De jonge paling vertoeft een aantal jaren in onze binnenwateren om op te groeien. Eenmaal volwassen trekken ze terug naar de Sargassozee om voor hun nageslacht te zorgen, waarna ze afsterven.

De cijfers spreken boekdelen: aan de monding van de IJzer kon eind jaren ’70 nog jaarlijks rond de 500 kg glasaal worden gevangen, vandaag de dag is dat gemiddeld minder dan 1 kg. Dezelfde trend zien we ook in de andere Europese landen. Het Europese palingbestand bedraagt voor veel rivieren nog slechts 1procent ten opzichte van de jaren ‘80.

In uitvoering van de Europese Palingverordening is in 2010 een Palingbeheerplan voor België goedgekeurd. Het Palingbeheerplan voorziet verschillende maatregelen om de paling er weer bovenop te helpen.

Dat de paling overal in Europa in het gedrang kwam, was te wijten aan o.m. overbevissing, verontreiniging en belemmering van vismigratie in de rivieren. Om dat te keren nemen we in Vlaanderen een mix van maatregelen. En met succes. Zo is de waterkwaliteit in de meeste Vlaamse beken en rivieren stilaan terug aan de beterhand. Daarnaast maken we de belangrijkste hindernissen met onder meer de aanleg van vistrappen passeerbaar voor migrerende vissoorten. Ook tegen illegale stroperij met fuiken worden door Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos gerichte acties gevoerd.

Om de aangroei van het palingbestand een handje te helpen werden in elke provincie voor 28 kg glasaaltjes uitgezet, goed voor 462.000 stuks. De uitgezet gebeurde in diverse binnenwateren verspreid over heel Vlaanderen. De glasaaltjes werden aangekocht op het budget van het Visserijfonds. Daarin komen alle inkomsten terecht van de verkoop van de visverloven. Op die manier draagt elke visser op openbaar water bij tot het herstel van het palingbestand.

(Foto : Paling.nl)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?