Ook provincie geeft groen licht aan Colruyt in Itterbeek, buurtcomité misnoegd

ITTERBEEK - Een aantal buurtbewoners uit de wijk Bettendries stappen eerstdaags naar de Raad van Vergunningsbetwistingen om de vergunning voor het bouwen van een nieuwe Colruyt-winkel te laten schorsen. Ook de deputatie van Vlaams-Brabant heeft zich immers geschaard achter de plannen om aan de Herdebeekstraat in Sint-Anna-Pede een winkel in te planten. De buurtbewoners zijn misnoegd.

Het buurtcomité hoopte dat de gouverneur en de betrokken gedeputeerden, Julien Dekeyser (Ruimtelijke Ordening) en Jean-Pol Olbrechts (Bouwberoepen Halle-Vilvoorde) tot een objectieve evaluatie van het dossier zouden overgaan. "Dat bleek ijdele hoop, want de deputatie negeerde alle argumentatie die tijdens een hoorzitting in Leuven naar voor werd gebracht", klinkt het bij het comité. "Het ontwerp van beslissing lag volgens ons al klaar nog voor de deputatie naar de verschillende partijen luisterde."

Het buurtcomité percipieert het als een “politieke beslissing” waarbij de administratie blijkbaar netjes voor de kar van de deputatie werd gespannen. De beroepsindieners zijn vooral boos op de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar. "In 2010 adviseerde hij de deputatie uitvoerig om de vergunning te weigeren. Anderhalf jaar later laat diezelfde ambtenaar alle negatieve zaken weg uit zijn verslag, hoewel er inhoudelijk weinig aan de plannen gewijzigd werd. De provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar maakte een bocht van 180 graden. Hoe is dit mogelijk?," klinkt het misnoegd.

Het buurtcomité licht de drie voornaamste pijnpunten van het Colruyt-project toe :

1. De beoogde inplantingsplaats in de woonwijk Bettendries strookt niet met de beleidsdoelstellingen van het provinciaal structuurplan. Dat structuurplan geeft duidelijk aan dat een winkel met zeer grote afmetingen (2.800 m2) enkel kan in het hoofddorp Dilbeek of in het potentieel stedelijk gebied Groot-Bijgaarden. Ook de winkelnota van de Vlaamse regering en de recente omzendbrief van minister Muyters willen een verdere “verlinting” van gewestwegen door grootschalige handelszaken tegengaan. In het tijdschrift ‘De Vlaamse Brabander’ dat onlangs in elke brievenbus terecht kwam, bevestigt gedeputeerde Dekeyser dat provinciaal beleid inzake grootschalige handelszaken. Maar hij neemt samen met zijn Dilbeekse collega’s (Walter en Elke Zelderloo) in het Colruyt-dossier wel een beslissing die daar volledig tegen in druist !

2. De mobiliteitsproblemen die ontstaan door de inplanting van een grote Colruyt, met de enige in- en uitgang midden in een woonwijk. In de derde bouwaanvraag zit geen enkele nieuwe maatregel om het verkeersvraagstuk te helpen oplossen. De reeds voorziene verbreding van een stukje Herdebeekstraat kan de verwachte verkeersstroom (met ongeveer 2.500 autobewegingen per dag) niet opvangen zonder bijkomende files en gevaren voor alle weggebruikers op de N8 en in de straten van Sint-Anna-Pede. Ook de deputatie negeert hierbij het derde opeenvolgende negatief advies van de Technische Verkeerscommissie van Dilbeek. Dat deed eerder ook het Dilbeekse College van burgemeester en schepenen (uitgezonderd de schepen van Verkeer).

3. De goede ruimtelijke ordening is niet gewaarborgd. Het geplande winkelgebouw wordt een metertje dieper ingegraven maar het blijft te grootschalig en te hoog tegenover de woningen. De insprong van het dak langs één zijde en wat extra groen zijn ontoereikende aanpassingen. De buurtbewoners, met name op de Oude Geraardsbergsebaan, zullen nog steeds op een gigantische blok beton aankijken om nog van het verkeer, het lawaai en de vervuiling te zwijgen. Hun woningen zullen fors dalen in waarde!

Commentaar en conclusie

“Itterbeek kan na het faillissement van Prima Meerts een nieuwe buurtwinkel gebruiken. Een grootschalige Colruyt die klanten wil aantrekken uit gans Dilbeek én ver uit de omliggende gemeenten hoort echter niet thuis in Itterbeek. Alle structuurplannen en beleidsnota’s wijzen in dezelfde richting”, benadrukt Eddy Cousin, één van de beroepsindieners. “Als politici de ondernemingen uit de grootdistributie graag helpen bij het realiseren van hun groeidoelstellingen is er maar één gezonde optie: nieuwe ruimte creëren voor grote handelszaken op hiervoor geschikte plaatsen, dus met een goede mobiliteit en ruimtelijke ordening en binnen een Vlaamse toekomstvisie over winkelen, zonder te vervallen in verwerpelijke scenario’s van oude politieke cultuur”, besluit Peter Wiels namens het Buurtcomité Bettendries.

Conclusie : gezien de overheid de eigen regels en beleidsplannen niet naleeft zijn de buurtbewoners genoodzaakt de vergunning nu te laten schorsen en vernietigen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Raad van State

Bovendien loopt er nog een procedure bij de Raad van State. Volgens het tussentijdse verslag van de auditeur bij de Raad van State heeft de gemeente Dilbeek niet de wettelijke verplichtingen gerespecteerd voor het wijzigen van rooilijnen en buurtwegen. Als het verwachte arrest deze zienswijze bevestigt is de beslissing over de rooilijnen nietig en zou de firma uit Halle, mocht die overwegen de bouwwerken aan te vatten, wel eens even ver kunnen staan dan 3 jaar geleden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?