Onvoldoende maatregelen tegen tekort van 3000 plaatsen in onderwijsregio Dilbeek

Tegen het schooljaar 2024-2025 dreigt er in de onderwijszone Dilbeek, die de gemeenten Dilbeek, Merchtem, Asse, Ternat, Opwijk, Wemmel, Londerzeel en Kapelle-Op-Den-Bos omvat, een groot capaciteitstekort van bijna 3.000 plaatsen in het secundair onderwijs. Dat blijkt uit de capaciteitsmonitor voor het leerplichtonderwijs editie 2018 en uit het tweede voortgangsrapport over het Masterplan Scholenbouw van 2019. Vlaams volksvertegenwoordiger Jo De Ro roept de minister van Onderwijs dan ook dringend op om extra capaciteitsmiddelen te voorzien.

De capaciteitsmonitor en het tweede voortgangsrapport over het Masterplan Scholenbouw van 2019 geven samen een uniek beeld van wat er de afgelopen jaren gerealiseerd werd op vlak van scholenbouw. Al is dat niet alles. Het toont ons ook waar de komende jaren er nog grote capaciteitsproblemen zullen zijn als de regering dit beleid blijft voeren. “De Vlaamse regering en het Vlaams parlement, maar ook inrichtende machten en gemeentebesturen kunnen niet langer meer zeggen dat ze het niet hebben zien aankomen”, vertelt Vlaams volksvertegenwoordiger van Open Vld en onderwijsspecialist Jo De Ro.

Prognoses en onderwijszones

“Als we beide studies naast elkaar leggen, zien we dat er de afgelopen jaren een wezenlijk andere aanpak is ontstaan”, vertelt De Ro. “Zo gaat men niet langer op basis van buikgevoel, persartikels of een lange arm in Brussel capaciteitsmiddelen toekennen, maar op basis van prognoses op gemeentelijk niveau en binnen onderwijszones. Vooral dat laatste is van groot belang voor de capaciteit van secundair onderwijs. Er zijn immers tientallen gemeenten zonder secundair onderwijs op hun grondgebied en er zijn bestaande leerlingenstromen van de ene gemeente naar de andere gemeente. Dat maakt het net iets moeilijker om voor capaciteit secundair onderwijs de middelen toe te kennen en om lokale inrichtende machten te overtuigen om mee te investeren in capaciteit, bovenop de middelen die de Vlaamse regering ter beschikking stelt”, aldus Jo De Ro.

Capaciteitstekort zone Dilbeek

De capaciteitsmonitor toont dat er een aantal zones zijn waar de tekorten van de verschillende gemeenten in die zone elkaar versterken. Men kan dus niet rekenen op buurgemeenten om de tekorten die tegen het schooljaar 2024-2025 ontstaan, deels te compenseren. “Dat zijn zones waar dringend capaciteitsmiddelen moeten heen gaan om rampen te vermijden”, aldus De Ro. Een zone waar er ernstige tekorten ontstaan de komende jaren, kreeg weinig middelen voor de komende jaren. Die zone is de zone Dilbeek. In deze zone zijn er tekorten in alle gemeenten van de zone: Wemmel (-23), Kapelle-Op-Den-Bos (-167), Ternat (-222), Londerzeel (-372), Merchtem (-407), Asse (– 441), Opwijk (-481) en ten slotte Dilbeek zelf: (-835). Voor de ganse zone is het tekort ongeveer 3000 plaatsen. Voor dat tekort is er voor al die gemeenten 2.505.000 euro voorzien. Geen enkele zone waar de tekorten zo hoog oplopen de komende jaren krijgt zo’n laag bedrag.

Jo De Ro is ervan overtuigd dat deze onderwijszone niet kan wachten op extra middelen van een volgende ronde van capaciteitsuitbreiding, die normaal in 2021 zal worden uitgeschreven. “De huidig toegekende middelen volstaan niet om het tekort van bijna 3.000 plaatsen weg te werken. Ik roep de minister van Onderwijs en bij uitbreiding de Vlaamse regering om nog deze legislatuur extra middelen uit te trekken om deze problematiek aan te pakken. Gezien de verwachte tekorten in de omringende onderwijszones mag men er niet van uitgaan dat deze tekorten daar kunnen worden opgevangen.  Een extra investering is dus dringend nodig”, aldus De Ro.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?