Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan gaat in onderzoek

LENNIK – Op de gemeenteraad van vorige week werd het Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan goedgekeurd, waarvan de studie 10 jaar geleden werd aangevat. Het definitief plan maakt onder meer 3 woonlagen in het centrum, de uitbreiding van de gemeenteschool en de bouw van een brandweerkazerne mogelijk.

Het Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is de visie die de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor de gemeente weer geeft en wordt het toepassingskader voor de op te maken bestemmingsplannen. Na de goedkeuring van het Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan volgt er een openbaar onderzoek (90 dagen) met één of meerderen informatiedagen, adviezen van hogere overheden en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (
GECORO). De GECORO moet de ingediende bezwaren bundelen. Daarna volgt er een definitieve vastlegging door de gemeenteraad.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan laat onder mee toe een wijziging aan de brengen aan het BPA Den Bleek. Er kan een RUP opgesteld worden waardoor er in de binnenkern van Sint-Kwintens-Lennik 3 woonlagen toe te passen. Nu zijn er door het gewestplan Halle-Vilvoorde slechts 3 bouwlagen met 2 woonlagen toegestaan. Er is bijvoorbeeld ook een studie nodig naar huisvestingsmogelijkheden voor senioren en bejaarden. Indien nodig kan er daarvoor ook een RUP opgesteld worden. Het schepencollege hoopt dat de definitieve vaststelling al binnen 6 maanden kan gebeuren?

Er zal ook een RUP Assesteenweg kunnen opgesteld worden voor een zone tussen de basisschool en Sporting Eizeringen. Dat zal een uitbreiding van de gemeenteschool en de bouw van een brandweerkazerne toelaten, evenals een herziening van de bestemming van de terreinen van Sporting Eizeringen en een eventuele inplanting van een bedrijvenzone. Er kan ook verder gewerkt worden aan het BPR zonevreemde bedrijven via een RUP Ninoofsesteenweg.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan opent ook perspectieven voor het inplanten van multifunctionele sportterreinen tussen de oude gemeenteschool en de terreinen van KFC Lennik via een RUP Moensveld.

Het probleem van de zonevreemde terreinen van FC Eizeringen lijkt nog wel niet van de baan. Op de gemeenteraad gaf schepen Geert De Cuyper uitleg over de stand van zaken. “Er is al tijdens meerdere legislaturen geprobeerd om te toestand van de velden van FC Eizeringen te regulariseren. Er werd eerst gewerkt met een BPA voor SK Lennik en FC Eizeringen. Het BPA Sint-Martens-Lennik is gelukt omdat het terrein ligt tussen het Olmenpark en het dorp van Sint-Martens. Het BPA FC Eizeringen kwam er niet omdat de hogere overheid problemen had met de ligging in open ruimte. Ondertussen voerde het Vlaams Gewest ook de Ankerplaatsen in. We hebben getracht de inplantingsplaatsen van de windturbines en van de voetbalvelden er uit te laten halen maar de administratie maakte de ankerplaatsen zo groot dat de terreinen van FC Eizeringen er binnen vallen”, zegt Geert De Cuyper.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?