Onrustwekkende verdwijningen in België : Cijferrapport

BRUSSEL – De Cel vermiste personen van de federale politie behandelde vorig jaar 1604 nieuwe dossiers van onrustwekkende verdwijningen. 1508 personen zijn inmiddels teruggevonden, waarvan 90 procent nog in leven. Het jaar 2011 kende een bijzonder droevige aanvang, met het verdrinken van de zusjes Amélia en Alison en het verlies van Olivier Rouxhet, een duiker van de Civiele Bescherming van Crisnée. Het jaar eindigde helaas ook triest met drie jonge studenten die het leven lieten.

1. Verdwijningen

In 2011 opende de Cel Vermiste Personen 1604 dossiers waarvan 96 momenteel nog lopend zijn. Meer dan 95% van de dossiers (1508) kon nog hetzelfde jaar worden afgesloten.

De meeste (1357) verdwenen personen werden levend teruggevonden. 151 personen lieten het leven: 112 personen benamen zichzelf van het leven, in 25 gevallen ging het om een ongeval, de andere overlijdens waren natuurlijk of crimineel.

Aantal geopende/afgesloten dossiers:

 

2007

2008

2009

2010

2011

Geopende dossiers

1484

1575

1527

1477

1604

Teruggevonden personen

1372 (92,4%)

1478

(94%)

1424

(93,25%)

1423

(96%)

1508

(94%)

Aantal teruggevonden personen levend/overleden

 

2007

2008

2009

2010

2011

Levend

1247 (91%)

1332 (90%)

1268 (89%)

1262 (89%)

1357 (90%)

Overleden

125 (9%)

146 (10%)

156 (11%)

161 (11%)

151 (10%)

Totaal teruggevonden personen

1372

1478

1424

1423

1508

De grootste groep vermisten (1022) zit in de leeftijdsgroep 18 tot en met 69 jaar, en dan vooral bij de mannen (630). Bij de vrouwen is dit aantal 392 in die leeftijdscategorie.

Enkele opmerkelijke feiten in 2011

Dramatisch begin en einde

Het jaar 2011 startte dramatisch voor de Cel vermiste personen nadat op 16 januari de twee zusjes Amélia en Alison Decloux verdwenen in de Maas. De twee meisjes verdronken nadat Amélia in het water viel en haar zus haar probeerde te redden. Op 25 januari, bij een grootschalige zoekactie naar de zusjes, stierf de 39-jarige duiker Olivier Rouxhet. Het vaste lid van het duikteam van de Civiele Bescherming van Crisnée raakte klem bij een van de dampoorten aan de stuwdam Ile de Monsin bij Luik. De duiker werkte al 15 jaar samen met de Cel vermiste personen en zijn overlijden heeft het team dan ook erg aangegrepen.

Even onthutsend als 2011 begon, eindigde het ook wanneer drie studenten om het leven kwamen. Op 29 november verdween zowel de Kortrijkse Waldo van Raemdonck als Yannick Cumps uit Putte-Grasheide. Waldo werd op 6 december teruggevonden in Oostenrijk nadat hij er uit het leven stapte. Op 20 december troffen houthakkers het levenloze lichaam aan van Yannick, op 500 meter van zijn school. Ook hij maakte zoals Waldo een einde aan zijn leven. Op 9 december werd verdween Frederic Coopman uit Oostkamp. De vermiste student werd op 2 januari 2012 teruggevonden in de Ringvaart in Brugge. Hij kwam door verdrinking om het leven

Oudste zaak opgelost

In 2011 werd het oudste openstaande dossier bij de Cel Vermiste Personen opgelost. Het betrof een vrouw die begin jaren 80 uit de Gentse regio verdween. Op woensdag 29 juni werd tijdens een geplande zoekactie Gent Scan II naar vermiste personen gezocht in het kanaal Gent-Oostende. In Lovendegem werd een autowrak gevonden en geborgen waarin 42 menselijke botresten werden aangetroffen. Deze werden naar een expert gebracht voor een bepaling van het DNA en zo werd de vrouw geïdentificeerd. Het afsluiten van dit dossier is te danken aan de nauwe samenwerking tussen het parket, de lokale politie en verschillende gespecialiseerde federale politiediensten en partners.

Dementie

Vorig jaar werden 148 dossiers geopend die betrekking hadden op personen met Alzheimer. Hiervan is er nog 1 lopend onderzoek bezig. 143 teruggevonden personen hebben hun avontuur overleefd.

Oudere mensen met dementie blijven een bijzondere aandacht wegdragen bij de Cel vermiste personen. Zo ontwikkelde de politiezone Hekla (Hove-Edegem-Kontich-Lint-Aarschot) in nauwe samenwerking met de zorgsector en de Cel vermiste personen een speciaal project hieromtrent. Op 7 juli 2011 ontvingen Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Vandeurzen en toenmalig federaal minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom het eerste exemplaar van “Als het dan toch misgaat”. Dit boekje beschrijft het protocol waarmee de politie en de zorgsector verdwenen personen met dementie of dwaalgedrag snel willen terugvinden. Dit houdt onder andere in dat zorgvoorzieningen digitale informatie, onder andere een foto en persoonlijke informatie, bijhouden over personen met risicogedrag. Op die manier kan snel een correct signalement worden doorgegeven aan de politie. Ook bij de thuiszorg zou het protocol in werking gaan.

In 2006 startte de politiezone Hekla dit project in nauwe samenwerking met de Cel Vermiste Personen. Momenteel probeert de Cel het protocol te verspreiden naar alle politiezones door onder andere uiteenzettingen te geven.

Verloren gelopen op het strand

Tijdens de zomermaanden lopen er dagelijks kinderen verloren op het strand. Om bezorgde ouders gerust te stellen beschikten vorige zomer alle 1400 redders aan onze Belgische kust voor het eerst over een uniforme fiche om vermiste kinderen snel terug te vinden. De Cel vermiste personen hielp dit werkinstrument ontwikkelen in samenwerking met de

Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV).

De checklist bestond vooral uit traditionele persoonsgegevens en andere vragen zoals speelgoed dat het kind bij zich had. Deze aanpak heeft in elk geval tot resultaat geleid want er viel geen enkel noodlottige afloop te betreuren.

Child Alert

Op dinsdag 20 december 2011 trad voor de eerste maal het systeem ‘Child Alert’ in werking naar aanleiding van de verdwijning van de 9-jarige Pierre-Alexandre uit Wanze. Dit communicatieplatform is een intensief alarm dat tot doel heeft om op korte tijd zo veel mogelijk mensen te bereiken via onder andere televisie en e-mail. De procedure wordt in werking gesteld wanneer er onmiddellijk levensgevaar is en gebeurt in nauw overleg met de bevoegde politiediensten en Child Focus. Het jongetje werd levend teruggevonden.

2. Identificatie van personen en stoffelijke resten

In 2011 opende de Cel vermiste personen 58 dossiers die handelden over lichamen en lichaamsdelen die niet geïdentificeerd waren. Opmerkelijk is dat in datzelfde jaar aan alle lichamen een naam kon gegeven worden. Drie dossiers zijn nog niet afgesloten, het gaat telkens over dossiers van aangetroffen lichaamsdelen. Deze worden momenteel verder behandeld door de Cel.

De Cel vermiste personen werd ook ingeschakeld voor 162 buitenlandse dossiers. De laatste jaren is er toename te merken van het aantal buitenlandse zaken. Meer en meer landen doen een beroep op buitenlandse politiediensten wanneer het onderzoek in eigen land niet tot de gewenste resultaten leidt. Dit wijst vooral op een betere internationale samenwerking. De dossiers hebben vaak betrekking op het verleden waarbij het betrokken land het dossier en een DNA-profiel overmaakt. De meeste aanvragen komen uit Italië, Duitsland, Frankrijk en Nederland.

In 2011 kunnen twee opmerkelijke zaken naar voren worden geschoven:

  • In september werden in Mol menselijke beenderen in een riool aangetroffen. Het volledige skelet, met uitzondering van de schedel, kon worden gereconstrueerd. Door de ouderdom van het skelet werd vooral naar oude zaken gekeken. Een van de mogelijkheden was de sinds 1990 vermiste Wim Lenaerts. Ondertussen is zijn identiteit bevestigd. Dit gebeurde door het DNA van de stoffelijke resten te vergelijken met de gegevens van de moeder van de vermiste.
  • In september werd in Borgloon het verkoolde lichaam gevonden van een jongeman. Uit onderzoek bleek dat het slachtoffer met meerdere messteken om het leven was gebracht. Daarna werd hij gedumpt en in brand gestoken. Op basis van de beschikbare gegevens, die verstrekt werden door deskundigen en de federale gerechtelijke politie van Tongeren, werden lijsten van vermiste personen gescreend. In november werd door de Cel vermiste personen Shoyeb Abu Hasnat, een vermiste uit de regio Luik, als mogelijk slachtoffer naar voren geschoven. Door middel van DNA-vergelijking is zijn identiteit bevestigd en loopt er een moordonderzoek.

3. Zoekingen in water

In 2011 heeft de Cel vermiste personen verscheidene zoekacties in waterwegen georganiseerd. In totaal werden 73 kilometer waterwegen doorheen België uitgekamd op vraag van 5 verschillende parketten. Er werden 6 vermiste personen en 57 voertuigen teruggevonden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?