Onroerend Erfgoeddienst Pajottenland gaat met kapellekes op de baan

 Sinds kort verenigden de gemeenten Gooik, Herne, Lennik en Pepingen zich in de projectvereniging ‘Onroerend Erfgoeddienst Pajottenland’. Hiermee tonen de Pajotse gemeenten de ambitie om een actieve werking rond onroerend erfgoed op te starten. De historische betekenis van onroerend erfgoed is evident maar de projectvereniging wil ook sterk inzetten op erfgoed als belangrijke factor voor kwaliteitsvolle en leefbare buurten.

Lees verder onder deze video

 

De projectvereniging ‘Onroerend Erfgoeddienst Pajottenland’ startte al eind 2019 op, maar een aanvraag voor een officiële Vlaamse erkenning als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst en bijhorende subsidies werd niet gehonoreerd. De OED Pajottenland zocht toch verder om een actieve en zichtbare werking te beginnen. In het voorjaar van 2022 kan er effectief van start worden gegaan met het eerste concrete project. De middelen die de gemeenten jaarlijks zelf bijdragen, 0,20 euro per inwoner, in combinatie met een projectsubsidie van de provincie Vlaams-Brabant, volstaan daarvoor.

Als startproject van de vereniging zal vanaf april 2022 onder deskundige leiding van ZENDER (Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei) gewerkt worden aan een gedetailleerde studie van de kapellen en kapelletjes op grondgebied van de vier gemeenten. De studie zal vooral bestaan uit het aanvullen van reeds bestaande lijsten, inventarissen,  het verzamelen van beeldmateriaal, documenteren van de conditie en eventuele schade, etc. Er zullen ook interviews worden afgenomen om de interessante ontstaansgeschiedenis van de kapellen opnieuw tot leven brengen. Deze inventarisatie dient als aanzet voor latere stappen, zoals een eventuele bescherming, subsidieaanvragen, onderhouds- en/of restauratiewerken zowel voor de kapelletjes als de onmiddellijke omgeving. Naast de inzet van gemeentediensten en heemkringen, rekent het traject ook  op een sterke betrokkenheid van inwoners van de regio. Het project zal praktisch uitgevoerd worden door expert Anne-Mie Havermans.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?