Online aanmeldingen basisonderwijs : de cijfers

In de LOP-regio Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw meldden zich de voorbije maanden 1520 kinderen aan via het centraal aanmeldingsregister (CAR) voor een plaatsje in het basisonderwijs. Voor de onthaalklas kreeg 99% van de kleuters een plaats toegewezen in de school die de ouders hadden aangevraagd. Bijna alle kinderen die aanmeldden, kregen dus daadwerkelijk een school naar keuze toegewezen. 13 kinderen vielen tot hiertoe jammer genoeg uit de boot, maar er zijn nog plaatsen beschikbaar in de scholen.

Sinds een aantal jaar werkt de LOP-regio voor de inschrijvingen in het basisonderwijs (kleuter en lager onderwijs) met een online aanmeldingsregister. Op die manier wil men voorkomen dat ouders kamperen aan de schoolpoort om hun kind tijdig te kunnen inschrijven.  

Voor het toewijzen van een school houdt dit aanmeldingsregister in eerste instantie rekening met de schoolkeuze van de ouders. Als er meer aanmelders dan vrije plaatsen zijn, speelt de afstand tussen de woonplaats van het kind en de gekozen school een doorslaggevende rol. Eenmaal de kinderen een plaats toegewezen kregen, moeten de ouders hun kind nog in de toegewezen school gaan inschrijven. Dit kan tussen 6 en 24 mei.

Aanmelden voor de onthaalklas  

Voor de start van de aanmeldingen waren er 1.097 vrije plaatsen in de onthaalklas. Er meldden voor dat geboortejaar ook 470 broers, zussen en kinderen van personeel met voorrang aan. 93% van de instappers met geboortejaar 2017 kan terecht in de school van eerste keuze. 99% kreeg een plaats toegewezen in één van de eerste drie voorkeurscholen.  

Aanmelden voor de andere leerjaren

Ouders die hun kind willen inschrijven in een hogere klas, bijvoorbeeld omwille van een verhuis, hebben meer kans op een weigering. In de hogere jaren is er immers weinig verloop van de leerlingen, waardoor het moeilijker is om nog een vrije plaats te vinden. Toch kreeg nog 52% van deze leerlingen een plaatst toegewezen in hun school van voorkeur.  

Geen toewijzing

Ouders die geen toewijzing hebben ontvangen of de aanmeldingsperiode gemist hebben, hoeven niet meteen te wanhopen. In de onthaalklassen voor instappers geboren in 2017 zijn er over de hele regio nog plaatsen over. Om te weten in welke scholen nog plaatsen zijn, kan je begin juni surfen naar www.basisschool-aanmelden.be . Vanaf 6 juni (8u) starten de vrije inschrijvingen in de scholen zelf


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?