Onduidelijk wanneer er terug gevoetbald wordt op Lamme Guiche

Het stadsbestuur van Halle heeft de CVBA Koninklijke Halse Sportclub in gebreke gesteld omdat deze haar contractuele verplichtingen niet nakomt. De CVBA staat volgens de erfpachtovereenkomst in voor het onderhoud. De brandweer keurde echter de terreinen af wegens elektrocutiegevaar in de kantine. Sindsdien speelt SK Pepingen-Halle in Pepingen in plaats van Halle. "En het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in komt", klinkt het bij N-VA Halle.

"Toen de CVBA tien jaar geleden de terreinen verkocht aan de stad Halle voor 265.000 euro kreeg ze die meteen weer in erfpacht van de stad voor één symbolische euro. De CVBA moest in ruil instaan voor het onderhoud. Daarnaast werd 100.000 euro subsidie in het Halse voetbal gepompt", doet N-VA het verhaal.
 
"De CVBA verhuurde de terreinen aan de VZW die de voetbalclub SK Pepingen-Halle uitbaatte. Deze VZW vroeg een keuring door de brandweer. Deze keuring was negatief waardoor SK Pepingen-Halle nu het seizoen uitspeelt in Pepingen in plaats van op de site van Lamme Guiche."

Tijdens de gemeenteraad van maart vroeg N-VA-raadslid Marc Sluys om de CVBA in gebreke te stellen aangezien ze haar onderhoudsplicht niet was nagekomen. "De meerderheidspartijen gingen daar toen niet op in omdat men volop inzette op onderhandelingen met de CVBA", klinkt het.

In april herhaalde Marc Sluys zijn vraag om over te gaan tot een ingebrekestelling. "Het schepencollege liet toen weten dat ze de CVBA intussen in gebreke had gesteld. Marc Sluys: “Niet meer dan logisch. De CVBA had de plicht de terreinen te beheren als een goede huisvader en heeft nagelaten dit te doen. De stad kon dus niet anders dan aanmanen het contract na te komen. In het belang van het voetbal in Halle diende dit zo snel mogelijk te gebeuren.”

Ondertussen is het huurcontract tussen de VZW en de CVBA verbroken. Het lijkt erop dat de CVBA eerst de nodige herstellingswerken aan de gebouwen zal moeten uitvoeren alvorens de VZW terug tot huur zal overgaan. Tot die tijd zal er op Lamme Guiche niet meer gevoetbald worden. Hoe lang dit nog duurt is onduidelijk.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?