Onderzoek naar wateroverlast in binnenstad afgerond

Dat net de binnenstad van Halle deels onderliep tijdens de felle regenbui afgelopen dinsdagavond, deed veel wenkbrauwen fronsen. Er zijn immers net grote werken uitgevoerd om dat te voorkomen. Het stadsbestuur stelde daarom onmiddellijk een onderzoek in en heeft inmiddels de resultaten.

Afgelopen dinsdagavond kreeg onder andere Halle te maken met een uitzonderlijk hevige wolkbreuk. Gevolg : wateroverlast in een zestal handelszaken in de Basiliekstraat, de Maandagmarkt en de Beestenmarkt en enkele privéwoningen buiten deze zone. Lees : "Gehoopt dit niet meer te moeten meemaken" & Felle regen veroorzaakt lokaal overlast & Weerman Erwin Vranckx blikt terug : Wateroverlast Zennevallei : dinsdag 26 september 2017

Simulaties

Omdat in het handelscentrum net werd geïnvesteerd in onder meer een bufferbekken en een bredere riolering om wateroverlast te vermijden, stelde het stadsbestuur woensdagochtend meteen een onderzoek in naar de oorzaak.

"Samen met de aannemer en het studiebureau werden een aantal testen en simulaties uitgevoerd. De resultaten gaven aan dat er geen belemmeringen aanwezig zijn in het riool, en dat het aangelegde bufferbekken wel degelijk functioneerde", laat de stad weten. "Doordat het aangelegde bufferbekken op het J. Possozplein zijn werk deed, was de wateroverlast van beperkte omvang in vergelijking met de overlast die het centrum kende vóór de werken."

Aanleiding

"De aanleiding van de wateroverlast ligt bij de extreme hevigheid van de wolkbreuk, en het feit dat de buizen ondanks hun grote diameter op het piekmoment van de regenbui de grote hoeveelheid water niet kunnen slikken. Gezien de historische ligging van de Basiliekstraat, namelijk op één van de laagste punten van de stad, komt in deze afvoer ook het water van de hoger gelegen straten zoals de Ninoofsesteenweg, de wijk Don Bosco, de C. Verhaevertstraat, …terecht."

Op sociale media wordt druk gespeculeerd over de oorzaak van de overlast, waarbij de afvoergoten in de Basiliekstraat meestal als de schuldige worden aangewezen. "De totale oppervlakte van deze goten is echter een pak groter dan vóór de werken", repliceert het stadsbestuur hierop. "Bovendien is gebleken dat het probleem zich niet stelt in het slikken van het water of het doorsijpelen naar het riool, maar net het omgekeerde zich voordoet: het water komt vanuit de rioolbuizen langs de goten naar omhoog. Deze rioolbuizen werden bij de heraanleg van de Basiliekstraat echter aanzienlijk vergroot tot de maximaal mogelijke diameter op deze locatie. De doorvoercapaciteit werd daardoor verdubbeld. Maar tegen een extreme wolkbreuk zoals deze van dinsdag, zijn zelfs deze grote buizen niet opgewassen."

Maatregelen

"Al deze elementen leiden ertoe dat niet alle handelspanden 100% gevrijwaard kunnen worden zonder bijkomende maatregelen. Specifieke maatregelen zijn enerzijds nodig op het niveau van de individuele handelszaken, andere maatregelen kunnen uitgevoerd worden op openbaar domein. Op de planning staan reeds het aanleggen van bufferbekkens aan de Grote Weide en in de J. Jacminstraat. Bijkomend moet nu onderzocht worden hoe er voor een verminderde waterafvoer vanuit de wijk Don Bosco kan gezorgd worden."

Het stadsbestuur benadrukt dat ze alles in het werk stelt om de wateroverlast in het Halse stadscentrum definitief op te lossen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?