Onderwijs: beslissingen na het Overlegcomité

Inzake COVID-besmettingen volgt het Vlaams onderwijs de evolutie in de rest van de samenleving. Net zo worden ook de COVID-maatregelen aangepast in het onderwijs, zoals die evolueren in de rest van de samenleving. Daarom komen de mondmaskers vanaf 20 november terug in het secundair onderwijs en blijven ze gehandhaafd in het 5de en 6de leerjaar, in navolging van de verstrenging van de mondmaskerplicht in de rest van de samenleving vanaf de leeftijd van 10 jaar.

De mondmaskers kunnen worden afgezet wanneer iedereen stil zit, er afstand wordt gehouden en er ventilatie is. Mondmaskers voor 8- of 9-jarigen komen er niet. De bestaande richtlijnen voor ventilatie en CO2-meting worden anderzijds verder aangescherpt, net zoals dat nu ook gebeurt op de werkplek.

Het onderwijsveld zet al sinds het begin van de pandemie sterk in op ventilatie. Scholen hebben vorig schooljaar al middelen gekregen waarmee ook CO2-meters aangekocht konden worden. Het gebruik van CO2-meters werd permanent aanbevolen. De overheid én de onderwijsverstrekkers hebben vervolgens rond ventileren, verluchten én CO2-meting een aanklampend beleid gevoerd. Met succes: zowat 90% van de Vlaamse scholen is vandaag aan de slag met CO2-meting, zo blijkt uit een bevraging van AGODI en AHOVOKS.

Het onderwijsveld zal nu ook ‘the last miles’ afleggen en zorgen voor een gefaseerde invoering van extra CO2-meters waar nodig, zodat uiteindelijk alle scholen in beginsel in elk klaslokaal aan de slag zijn met CO2-meting. De Vlaamse Overheid zal hiervoor samenwerken met de onderwijsverstrekkers en zal hiervoor ook extra middelen vrijmaken.

Het onderwijsveld herhaalt ook de vraag om bij de 3de prik prioriteit te geven aan het personeel van het basisonderwijs: dat zou de grootste waardering zijn voor al het werk dat vandaag gedaan wordt in de scholen en de CLB’s.

Lees ook : Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?