Ondervoorzitter Verenigde handelaars Halle stapt op

Philip Demanet heeft ontslag genomen als ondervoorzitter van de Verenigde Handelaars. Hij is bang dat tijdens de verplichte bestuursverkiezingen, die volgende week plaats hebben, er een machtsgreep gaat gebeuren van handelaars die eerder tegen de stad gaan ageren.

Onlangs werden er door de VHH statutair verplichte verkiezingen uitgeschreven. De om en bij de 380 leden die de vereniging rijk is kregen de gelegenheid om zich kandidaat te stellen voor zowel de algemene vergadering als de raad van bestuur. Het dagelijks bestuur ontfermt zich over de organisatie van een tiental handelsversterkende evenementen per jaar zoals de Lente-opendeur, Happy Days, Dag van de klant, Hallewien, Herfst-opendeur, Braderie, Kerst in Halle, enz. Binnen het dagelijkse bestuur worden, voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris verkozen en worden diverse taken verdeeld onder straatverantwoordelijken.

“Terwijl de Algemene vergadering, gevolgd door het verkiezen van de nieuwe raad van bestuur pas op woensdag 22 maart voorzien is blijkt uit de gestelde kandidaturen nu reeds dat we te maken hebben met een georganiseerde machtsgreep. Op de kandidaturen van enkele mensen uit het ontslagnemend bestuur na,  komen de nieuwe kandidaturen zowat uitsluitend van mensen die zich de voorbije jaren hebben geprofileerd als zijnde tegen de stad.  Zowat elke nieuwe kandidaat komt uit een groepering die vorig jaar werd opgericht, Hamo Leco. Hamo Leco liet vorig jaar voor het eerst van zich horen door de Beestenmarkt te ontsieren met zwarte vlaggen en te betogen met spandoeken uit protest tegen het mobiliteitsplan en de heraanleg van de Beestenmarkt”, zegt Philip Demanet.

Een aantal van deze personen probeerden in eerste instantie door toedoen van twee van onze bestuursleden met een handelszaak op de Beestenmarkt en Ninoofsesteenweg onder druk te zetten om actie te ondernemen tegen het stadsbestuur door een raadsman in te huren. De overige bestuursleden waren er echter van overtuigd dat dit niet strookte met de reden waarom de VHH in het leven was geroepen, namelijk het organiseren van handelsversterkende evenementen. Iets wat enkel kan bereikt worden door een positieve samenwerking met de Stad en al haar diensten, iets wat trouwens al heel lang het geval is. Omdat een deel van ons bestuur het idee afblokte ontstond er toen een ernstige crisis binnen de VHH waardoor de voorzitster zelfs even ontslag nam. Gelukkig werd ze door wie het wel goed meende overtuigd om alsnog verder te doen. Enkele dagen later werd Hamo Leco opgericht en dit zegt genoeg.

Het opzet wil nu dat het overgrote deel van de Hamo Leco leden zich precies nu kandidaat stelt om in het bestuur van de VHH te zetelen terwijl zowat alle andere handelaars zich onthouden. “Begrijp mij niet verkeerd, ik denk dat een gezonde dosis kritiek t.o.v. plannen en beslissingen die andere instanties voeren niet overbodig is, ook niet vanuit de VHH. Het uittredend bestuur heeft er echter altijd een punt van gemaakt dat conflicten of onenigheden werden opgelost door in dialoog te gaan met bvb de stad. Niet door met zwarte vlaggen te gaan zwaaien.”

“Uit vrees dat de vereniging waar sommigen onder ons bloed, zweet en tranen hebben voor gelaten zal worden omgevormd in een drukkingsgroep die niet samen met maar tegen de stad zal werken, waar creativiteit en constructieve dialoog plaats zal moeten ruimen voor platte oppositie en bijgevolg alles waar we zo hard voor gewerkt hebben verloren zal gaan zie ik geen andere uitweg dan mijn kandidatuur voor de raad van bestuur in te trekken”, aldus Philip Demanet.

In Het Laatste Nieuws, is één van de oprichters Steven Teurlings verbaasd over de conclusie van Demanet. "Hij trekt nu al conclusies terwijl de vergadering pas volgende week plaats heeft. Er is geen sprake van een machtsgreep. De VHH heeft al zeer goed werk geleverd maar wij vinden dat het nog beter kan. Ne verschillende termijnen van het vorige bestuur lijkt het mij geen slecht idee om een nieuwe creatieve visie op het handelsgebeuren aan de handelaars voor te leggen. We zullen daar oo de handelaars uit Sint-Rochus, Buizingen en Lembeek bij betrekken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?