Ondertunneling tussen Asphaltcosite en station uitgesteld

De geplande aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel onder de N9k wordt tijdelijk uitgesteld.

 

Tijdens de gemeenteraad van maart werd het voorstel voor de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel onder de N9k goedgekeurd. Deze tunnel zou aansluiten op de huidige tunnel onder de treinsporen en moet een veilige verbinding vormen tussen het station en de Asphaltcosite.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze week echter beslist om de ondertunneling uit te stellen. Voor die beslissing zijn twee redenen : het voorziene budget wordt ten eerste overschreden, ten tweede wil Asse samen met de NMBS onderzoeken of de tunnel onmiddellijk kan uitkomen op het stationsplein.

 

"Het blijft wel de intentie van het bestuur om in de toekomst een veilige verbinding te realiseren", benadrukt het college.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?