Ondertekening samenwerkingsprotocol met huisartsenkring

Vandaag werd het samenwerkingsprotocol tussen lokale politiezones Zennevallei en Rode (Rode, Linkebeek en Drogenbos) en de huisartsenkring – Artsenkring Zennevallei ondertekend. Het protocol bundelt enerzijds de afspraken die de samenwerking tussen beide partijen bevorderen. Anderzijds bestaat het doel van het protocol in het verhogen van de veiligheid van medewerkers en huisartsen en het verlagen van de kans op agressie. Dit gebeurt aan de hand van aangeboden informatie, procedures, preventieve maatregelen en registratie

Ontstaan

“De initiële samenwerking tussen onze huisartsenkring en de lokale politie is een 10-tal jaar geleden ontstaan met de toenmalige politiezone Sint-Pieters-Leeuw. Toen waren er slechts twee agendapunten: 'Hoe kunnen we de gerechtelijke en bestuurlijke vorderingen het beste aanpakken' en 'Hoe zit dat met de betaling aan de huisartsen?' In 2012 werd de groep versterkt met de politiezones uit Halle, Beersel en Rode, dit enerzijds omdat de huisartsenkring meer gemeenten bestrijkt en anderzijds omdat in 2012 Wachtpost Zennevallei opende en hier een meer doorgedreven samenwerking met de politie werd verwacht", zegt Dr. Gerlinde Beerens.

Samenwerkingsafspraken

De samenwerkingsafspraken bevestigen de praktijk die al enkele jaren gehanteerd wordt. Zo wordt er samengewerkt voor verschillende procedures: voor de bloedafname – gerechtelijke vordering, in kader van opsluiting en de goedkeuring voor de opsluiting in cel – bestuurlijke vordering en bij alcoholcontroles en evenementen. Tevens kunnen medewerkers van de Wachtpost Zennevallei en huisartsen in geval van geweld en agressie steeds beroep doen op de politiediensten. Via de beveiligingsdienst van de huisartsenkring en het noodnummer 101, worden oproepen doorgegeven aan de politieploegen.

Ondertekening

Het protocol werd vandaag ondertekend in de wachtpost Zennevallei door de voorzitter van de Artsenkring Zennevallei, Dr. Stéphane Heijmans, de korpschefs van de politiezone Rode, Frank Van der Perre en Zennevallei, Mark Crispel en de burgemeesters van de betrokken gemeenten en stad: Pierre Rolin, Alexis Calmeyn, Yves Ghequière, Hugo Vandaele, Marc Snoeck en Luc Deconinck.“Als veiligheidscoördinator van onze huisartsenkring, kan ik meegeven dat dit constructieve en open overleg – met dit protocol als veruiterlijking – een heuse meerwaarde is voor onze samenwerking die nog vele jaren zal worden verder gezet,” sluit Dr. Gerlinde Beerens af.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?