Onderhoud Alsembergsesteenweg: grote hinder in de zomer

Wegen en Verkeer voert vanaf 31 mei tot en met de zomer van 2021 werken uit op de Alsembergsesteenweg in Dworp. Het gaat meerbepaald over het stuk tussen het kruispunt met de Lotsesteenweg en het kerkplein. De voetpaden, de fietspaden en de rijweg voor auto's krijgen een onderhoudsbeurt. Aan de gemeentelijke basisschool wordt meer ruimte vrijgemaakt voor voetgangers en wordt de verkeerssituatie wat overzichtelijker. Aan het kruispunt van de Lotsesteenweg komen er beveiligde fietsoversteekplaatsen. AWV maakt ten slotte ook van de gelegenheid gebruik om twee bushavens te vervangen door comfortabele bushaltes. 

Onderhoud voetpaden, fietspaden en rijweg voor auto's

De voetpaden, fietspaden en de rijweg voor auto's krijgen een onderhoud over een afstand van zo'n vierhonderd meter. Het gaat over het stuk tussen de Lotsesteenweg en het kerkplein. Voor de actieve weggebruikers zal het comfort toenemen. Waar er nu fietspaden in klinkers liggen, komt er een verharding in asfalt. De indeling van de weg zal niet veranderen. De fietspaden, voetpaden en de rijweg blijven even breed - behalve aan de Brouwerijstraat en ter hoogte van twee bushaltes die vernieuwd worden.

Brouwerijstraat eenrichting, parkeerplaatsen omgevormd tot breder voetpad

Voor de gemeentelijke basisschool van Dworp liggen er in de huidige toestand parkeerplaatsen. Die worden geschrapt, zodat we het voetpad voor de school kunnen verbreden. De verkeerssituatie recht tegenover de school verandert ook licht. Momenteel kan je met de wagen de Brouwerijstraat in- en uitrijden. In de toekomst wordt de Brouwerijstraat een eenrichtingsstraat en zal je ze alleen nog kunnen inrijden van op de Alsembergsesteenweg. Door die ingreep wordt de verkeerssituatie aan de school overzichtelijker en veiliger.

Wegen en Verkeer maakt ook van de gelegenheid gebruik om nieuwe verkeerslichten (met een drukknop voor de voetgangers) te plaatsen. Er worden ook bijkomende detectielussen in het wegdek aangebracht. Die worden gebruikt om de actuele verkeersdrukte te monitoren. Dankzij deze lussen kan de verkeerslichteninstallatie de “groentijd” voor het autoverkeer verlengen als de wachtrijen op de Alsembergsesteenweg lang worden. 

Kruispunt Lotsesteenweg: veilige fietsoversteekplaatsen, apart groen licht voor fietsers en voetgangers

Aan het kruispunt van de Alsembergsesteenweg met de Lotsesteenweg legt Wegen en Verkeer beveiligde fietsoversteekplaatsen aan. Het fietspad langs de Alsembergsesteenweg wordt ook lokaal heraangelegd: het zal na de aanpassing ter hoogte van het kruispunt een beetje verder van de Alsembergsesteenweg afbuigen dan in de huidige toestand.

Daardoor wordt het kruispunt overzichtelijker voor alle weggebruikers en zijn fietsers zichtbaarder voor automobilisten. De linkse afslagstrook naar de Lotsesteenweg wordt tegelijkertijd verbreed, zodat de bestuurders die links afslaan vanuit de Alsembergsesteenweg het autoverkeer dat rechtdoor rijdt niet langer hindert. De wachtrijen op de steenweg worden daardoor niet onnodig lang.

Ten slotte zal Wegen en Verkeer ook de verkeerslichteninstallatie op het kruispunt volledig vernieuwen. Fietsers en voetgangers krijgen voor meer veiligheid apart groen licht. Ook hier wordt meer detectie voorzien, zodat de verkeerslichten voorrang kunnen geven aan een bepaalde tak. Dat is belangrijk want het is in de ochtend- en avondspits soms heel druk op het kruispunt van de Lotsesteenweg.

Twee bushaltes omgevormd

Wegen en Verkeer maakt op veel locaties in Vlaanderen werk van veilige en comfortabele bushaltes. Op de Alsembergsesteenweg worden de twee haltes "Dworp Sportschuur" (aan het oude gemeentehuis) vernieuwd. Bij de nieuwe bushaltes zal de bus stoppen op de rijweg.  

Doordat de bus op de rijbaan stopt, is er meer plaats voor wachtruimte en een bushokje, en op sommige plaatsen ook voor een fietsenstalling. En doordat de bus minder manoeuvreert, is het aangenamer reizen voor de staande reiziger. De perrons worden trouwens verhoogd aangelegd, zodat ook reizigers met een fysieke beperking gemakkelijk de bus kunnen nemen. Het bestaande dubbelrichtingsfietspad blijft achter de bushalte liggen, dat is veiliger voor fietsers en reizigers van De Lijn.

Timing en impact?

De werken van Wegen en Verkeer worden volgens de huidige planning vanaf 31 mei tot en met eind augustus 2021 in een aantal fasen uitgevoerd. De grootste hinder zal er in de maand augustus zijn.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?