Omwonenden willen betrokken worden bij plannen Levenslust

De inderhaast samengeroepen infovergadering van vzw Levenslust lokte meer dan 70 nieuwsgierigen. De vergadering was meer dan nodig omdat er heel wat misverstanden waren gegroeid en omwonenden overlast vrezen.

In een vorig plan voorzag Levenslust een kantoorgebouw en serviceflats. In de tekst van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan staat plots te lezen dat er meer dan 300 serviceflats kunnen worden gebouwd.

Algemeen directeur Elsie De Wachter probeerde het publiek de plannen te verduidelijken. “We willen het domein een statuut geven om te kunnen draaien als zorgsite voor kinderen tot ouderen mensen met zorgbehoefte. Het is niet de bedoeling dat privéfirma’s hier gronden opkopen. We willen een RUP opmaken dat het mogelijk maakt om daarna bouwvergunningen aan te vragen. Het RUP bepaalt wat allemaal haalbaar is maar dat wil niet zeggen dat we alles gaan realiseren. We willen in een eerste fase een zorgfunctie realiseren. We moeten middelen genereren voor de renovatie van het internaat, dat aan renovatie toe is. Binnen het volume van het bestaande gebouw komen er 6 afzonderlijke leefgroepen met individuele kamers voor de kinderen.”

Assistentiewoningen

VZW Levenslust wil levenslange zorg binnen halen. “Het blijkt dat ouderen een gunstige invloed ondervinden van de aanwezigheid van kinderen. Schade aan groen moeten we compenseren door aanplantingen. De plannen voor een administratief gebouw worden gewijzigd. De prioriteit gaat naar de kinderen. De administratie wordt binnen de bestaande gebouwen gerealiseerd. Het energieverslindend kasteel wordt niet uitgebreid en er wordt voor de bestemming overlegd met andere zorgpartners”, zegt de algemeen directeur. In een zone van algemeen nut mag er 4 verdiepingen hoog gebouwd wordt dor de zorgsector terwijl dat  in de regio beperkt is tot 3 bouwlagen. “We gaan ons beperken tot 3 bouwlagen. De 325 mogelijke woningen staan ingetekend in een zoekzone in het masterplan maar worden daarom nog niet uitgevoerd.”

Buurt betrekken

De buren bleven toch wantrouwig en drongen er op aan betrokken te worden bij de plannen. Vooral de talrijk aanwezige Schepdaalnaren bleven op hun honger. Ze vrezen dat de gemeente Lennik, die over het RUP moet beslissen, geen rekening zal houden met het negatief advies van de gemeente Dilbeek. De meeste buren lieten wel verstaan achter het bestaande concept van Levenslust te staan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?