Omleiding werken Zenne- en Zuidbrug wordt dit weekend uitgerold

Dit weekend wordt het omleidingsplan van kracht dat werd uitgewerkt n.a.v. de bouw van Zennebrug en Zuidbrug. Op verschillende plaatsen wordt daarom de verkeersinfrastructuur heringericht. Het gros van die werken wordt dit weekend uitgevoerd maar hier en daar wordt nu reeds nieuwe signalisatie aangebracht of worden er schilderwerken uitgevoerd.

Vanaf zondag 19 januari kan je vanaf het Bevrijdingsplein niet meer via de Suikerkaai naar het centrum of Sint-Rochus rijden omdat de Zennebrug vernieuwd wordt. Het spreekt voor zich dat dit een grote impact zal hebben op de mobiliteit. Met een reeks ondersteunende maatregelen en een doordacht omleidingsplan proberen we de hinder zo goed mogelijk te ondervangen. Zo kunnen de fietsers gebruik maken van een nieuw route langs het Elisabethpark. De Arkenvest wordt voorbehouden voor het openbaar vervoer. En voor het autoverkeer zijn er omleidingslussen rond het historisch centrum. Want hoe groter de omleidingslus, hoe kleiner het risico op files in het centrum van de stad waarvan de uiteinden op hun beurt hinder veroorzaken op de hoofdwegen.

Meer details lees je hier: www.hallemaalbruggen.be

Nu de Suikerkaai zondag wordt afgesloten vanaf het Bevrijdingsplein, worden ook de omleidingsscenario’s van kracht. In het kader daarvan wordt op een aantal plaatsen de verkeersinfrastructuur dit weekend heringericht. Een overzicht van de voornaamste ingrepen.

Auguste Demaeghtlaan (N6)/Zuster Bernardastraat

  • De Z. Bernardastraat wordt afgesloten van de Auguste Demaeghtlaan. Met deze maatregel beperken we het aantal kruisende bewegingen op de N6 wat voor een betere doorstroming moet zorgen. De rode lichten op de N6 zullen dus voortdurend groen aangeven, enkel voetgangers kunnen ‘rood’ aanvragen voor het autoverkeer om te kunnen oversteken. Door de Z. Bernadastraat af te sluiten, kunnen er in die straat extra parkeerplaatsen gecreëerd worden.

De Louis Vanbeverenstraat wordt voor alle duidelijkheid niet afgesloten en blijft toegankelijk vanaf de N6. Maar omdat de verkeerslichten op de N6 op groen-modus staan, kan het verkeer uit de L. Van Beverenstraat niet meer wegrijden richting Carrefour en uiteraard ook niet via de afgesloten Z. Bernardastraat.

  • De voorsorteerstrook voor het verkeer richting Ninove wordt op de A. Demaeghtlaan verlengd tot het kruispunt met de Z. Bernardastraat. Deze maatregel moet de doorstroming bevorderen van het doorgaand verkeer.
  • De Auguste Demaeghtlaan wordt ontdubbeld in de richting van Sint-Pieters-Leeuw tussen het kruispunt met de Ninoofstesteenweg (Carrefour) en het kruispunt met de J. Jacminstraat (vroegere Pacha). Op die manier creëren we een extra rijstrook voor het doorgaand verkeer dat richting Leeuw en Brussel wil. Door het doorgaand verkeer te scheiden van het lokaal verkeer proberen we een betere doorstroming te bewerkstelligen.

Willamekaai/Suikerkaai

Om de woningen en bedrijven op de Suikerkaai en de industriezone 3A bereikbaar te houden, worden de Suikerkaai en de Willamekaai tweerichtingsstraten.

Om tweerichtingsverkeer mogelijk te maken worden de markeringen op het wegdek op tal van plaatsen weggegomd of aangepast. Zo zal je niet meer over de volledige lengte van de Willamekaai kunnen parkeren maar enkel op die parkeerplaatsen die dit weekend geschilderd worden.

Om het aantal kruisende bewegingen op het kruispunt met de Bospoortbrug te beperken mag

  • het verkeer uit Sint-Rochus -> enkel richting Basiliekstraat en Suikerkaai rijden
  • het verkeer uit de Suikerkaai -> enkel richting Willamekaai en Sint-Rochus rijden
  • het verkeer uit de Willamekaai -> enkel richting Basiliekstraat en Suikerkaai rijden

Arkenvest/Bergensesteenweg

De Arkenvest wordt voorbehouden voor het openbaar vervoer en plaatselijk werfverkeer. Ook hiervoor zal de nodige signalisatie aangebracht worden.

Plaatselijk verkeer is toegestaan in het laatste stukje Arkenvest (restaurant ‘t Aandeel) , maar bewoners, bezoekers en handelaars kunnen de straat enkel bereiken via de Bergensesteenweg en de Molenborre. De Bergensesteenweg wordt trouwens op zeer korte termijn een eenrichtingsstraat tussen de Arkenvest en de uitgang van Bpost.

Fietsverbinding tussen Nederhem en Bevrijdingsplein

Door van de Willamekaai een tweerichtingsstraat te maken, is er maar weinig ruimte voor de fietsers. Net als in de Arkenvest is daarom alle fietsverkeer in de Willamekaai verboden. De fietsers kunnen gebruik maken van de aangepaste fietsverbinding tussen Nederhem en het Bevrijdingsplein.

De verbinding loopt via de sasbrug – Willamekaai - Slingerweg – Leide – Parklaan – Elisabethpark – Groebegrachtstraat (parking Dreamland) en Bergensesteenweg.

Om deze fietsverbinding zichtbaar en veilig te maken wordt onder meer het kruispunt van de sasbrug en de Willamekaai heringericht. De verbinding wordt voortaan beschouwd als een volwaardige voorrangsweg. Het verkeer uit de Scheepswerfkaai, J. Michelstraat en de Fons Vandemaelestraat moet voortaan wachten aan een stopstreep en voorrang verlenen. Een gele fietssuggestiestrook op de sasbrug en het kruispunt met de Willamekaai maakt het voorrangsprincipe voor de fietsers ook visueel duidelijk.

Ook op andere locaties op de omleidingsroute worden er gele fietssuggestiestroken aangebracht en specifieke oversteekplaatsen. Dat is onder meer het geval op de Brusselsesteenweg. Deze wegmarkeringen moeten de veiligheid van de fietsers ten goede komen want op deze straten zal het ongetwijfeld een pak drukker worden.

Bewegwijzerde parkeerroute

Halle introduceerde intussen ook een bewegwijzerde parkeerroute. Op drukke dagen bestaat het verkeer in steden voor een aanzienlijk percentage uit mensen die op zoek zijn naar een parkeerplaats. Zeker wanneer ze in een omleiding belanden, is het voor bezoekers en bewoners niet altijd duidelijk waar ze een parking kunnen vinden. Door deze chauffeurs te geleiden naar de stads- en stadsrandparkings worden de automobilisten zo snel mogelijk van de weg gehaald. (lees verder onder foto)

Met deze maatregelen proberen we ervoor te zorgen dat het centrum van onze stad toch bereikbaar blijft en proberen we de hinder te beperken. Maar het hoeft geen betoog dat de bouw van beide bruggen een stevige impact zal hebben op onze mobiliteit.

Nog vragen?

Waarom is de bouw van de Zenne- en Zuidbrug nodig? Hoe lang gaan de werken duren? Hoe kan ik vlot de winkels in Halle of Sint-Rochus bereiken tijdens de werken? Kan ik tijdens de werken verhuizen? Gaan koerierdiensten onze woning tijdens de werken vlot bereiken? ….

We begrijpen dat inwoners, handelaars of bezoekers tal van vragen hebben. De antwoorden op veel gestelde vragen hebben we daarom gebundeld op www.hallemaalbruggen.be. Op deze website kan je de werken op de voet volgen en vind je een overzicht van de te verwachte hinder.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?