Oekraïense kinderen krijgen eigen zomerscholen

Er komen in juli en augustus zomerscholen speciaal voor kinderen en jongeren uit Oekraïne. Deze zomerscholen kunnen dan bijvoorbeeld focussen op taalverwerving Nederlands en kunnen ook rekening houden met de bijzondere situatie van gezinnen die moesten vluchten uit hun moederland. De organisatie is in handen van scholen en lokale besturen, de Vlaamse Overheid staat in voor alle kosten. "Zomerscholen met een aanbod op hun maat bieden kansen aan kinderen en jongeren uit Oekraïne", zeggen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

De Dienst Vreemdelingenzaken schat dat er bij de start van de zomervakantie ongeveer 11.000 kinderen en jongeren uit Oekraïne kunnen verblijven in België: meer dan 2.000 kleuters (2,5 – 5), ongeveer 6.500 kinderen op lagere school-leeftijd (6-12) en ongeveer 3.500 jongeren op middelbare school-leeftijd (13 -18). Een aanzienlijk deel van deze kinderen en jongeren is pas laat in het schooljaar aangekomen in België: ze hebben dus slechts beperkt voeling met ons onderwijs. Tijdens de zomervakantie hebben deze kinderen en jongeren dan ook baat bij een aanbod op maat, dat vooral inzet op taalverwerving Nederlands en rekening houdt met de bijzondere situatie van gezinnen die moesten vluchten uit hun moederland.

Er komen nu in juli en augustus zomerscholen die specifiek gericht zijn op kinderen en jongeren uit Oekraïne. De formule vertoont gelijkenissen met de zomerscholen die de laatste 2 jaar op grotere schaal georganiseerd worden om leerachterstand te voorkomen of weg te werken. Gedurende minimaal 10 (halve) dagen krijgen kinderen en jongeren uit Oekraïne een lesaanbod op maat, in combinatie met spel, cultuur en sport. De organisatie is in handen van een school of een lokaal bestuur. Deelname is volledig vrijwillig en kosteloos voor de kinderen en jongeren. Vlaanderen voorziet € 45 per kind per dag. Lokale besturen die een regierol opnemen kunnen bovendien rekenen op € 20 per kind per zomerschool.

Zomerscholen voor kinderen en jongeren uit Oekraïne kunnen extra focussen op bijvoorbeeld leesvaardigheid, taalverwerving Nederlands, schoolse kennis en vaardigheden. Er kan ook extra aandacht zijn voor de bijzondere situatie van de vluchtelingen uit Oekraïne. Zo kan er rekening gehouden worden met trauma's  die kinderen en jongeren overgehouden hebben aan de dingen die ze gezien hebben in hun eigen land.

"We willen kinderen en jongeren uit Oekraïne zo goed mogelijk voorbereiden op het nieuwe schooljaar dat start in september", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Het gaat hier om een heel kwetsbare groep, die de extra ondersteuning en begeleiding goed kan gebruiken in juli en augustus".

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: "Het Oekraïense volk vecht voor onze Europese normen en waarden. Ze vechten voor onze vrijheid. Het minste wat we kunnen doen om de Oekraïense soldaten aan het front te steunen is hun familieleden die naar hier vluchten goed opvangen. Hun kinderen niet aan hun lot overlaten, maar juist extra kansen bieden en hen zo goed mogelijk begeleiden. De zomerscholen zijn hier ideaal voor, niet voor niets hebben we recent een decreet goedgekeurd om de zomerscholen structureel te verankeren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?