OCMW-secretaris Jos Nevens gaat op pensioen na een rijke carrière

LENNIK – De Lennikse OCMW-secretaris gaat na 37 jaar met pensioen. Jos Nevens was één van de jongste OCMW-secretarissen toen hij in 1979 aan het werk ging bij het Lennikse OCMW. Hij heeft er een zeer rijke carrière op zitten.

Jos Nevens nam als OCMW-secretaris afscheid tijdens een feestje in het ontmoetingszaaltje van Den Bleek. Hij was secretaris onder wel 9 voorzitters. Nevens hield een ludieke toespraak en meed een opsomming te geven van een mooie reeks realisaties tijdens de 37 jaar dat hij aan het roer van het OCMW-schip zat.
‘Ik had snel door dat ik in een gemeente van windheren was terecht gekomen. Ik moest zelf ook veel wind opvangen. Ik koos daarom ook een woning op de hoogste plek van Sint-Martens. Ik werkte samen met alle mogelijke partijen en coalities. Maar het belangrijkste is dat ik me kon inzetten voor de mensen, wars van de politiek,….’

C.O.O.

De wet, die de Commissies van Openbare Onderstand (C.O.O.) omvormde tot Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W), was nog maar pas in voege getreden toen Jos Nevens werd aangesteld. ‘Door de oprichting van de OCMW’s kreeg iedereen recht op maatschappelijke hulp. Dat was toen zelfs op internationaal vlak heel vooruitstrevend. In de tijd van de COO’s werden de dossiers behandeld door de secretaris of door politici. Er kon binnen het OCMW een sociale dienst opgericht worden. Zo kon een sociale assistente een sociaal onderzoek voeren en op basis van objectieve criteria een dossier opmaken dat dan aan de OCMW-raad wordt voorgelegd. Dat was toen revolutionair, evenals het feit dat een raad afzonderlijk van het gemeentebestuur werd opgericht waarin politici zetelen, die sociaal gefocust zijn. Er kon los van de gemeenteraad beslist worden over hulpvragen maar ook over de bouw en het beheer van gebouwen zoals rustoorden’, vertelt Jos Nevens.

Er was niets

Jos Nevens was enkele jaren bediende geweest op de gemeentelijke administratie in Jette. Toen hij in Lennik aantrad als OCMW-secretaris bestond er nog geen sociale dienstverlening. “Er was gewoon nog niets. De eerste uitdaging was de oprichting van de thuiszorg. ‘De mensen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Voor de inwoners die geen dure diensten konden betalen werd de gezins- en bejaardenhulp opgericht. Samen met privéverpleegkundigen, de familie, verzorgenden, poetsdienst, klusjeshulp, warme maaltijdbedeling konden we de mensen helpen om in hun vertrouwde omgeving te blijven.’

Een sociale dienst was iets nieuw in de kleinere gemeenten zoals Lennik. ‘Die sociale dienst werd de kern van de OCMW-werking. En nog altijd wordt er veel beroep gedaan op de sociale dienst. Zo deden er vorig jaar 135 gebruikers een beroep op de poetsdienst’, weer de secretaris.

Den Bleek

OCMW-secretaris Jos Nevens is bijzonder fier op de uitbouw van het Wooncomplex met Dienstverlening (WCD) Den Bleek. ‘We verhuren er intussen al 32 serviceflats maar Den Bleek groeide vooral uit tot een soort kleine seniorencampus. Er zijn activiteiten en begeleiding voor de bewoners en een noodoproepsysteem om bijvoorbeeld hulp te roepen bij valpartijen. We zien Den Bleek als een ontmoetingscentrum waar ook niet-bewoners welkom zijn. Zo is onze ‘Vrijdag Visdag’ een groot succes geworden.’ Nevens merkt ook de ideale ligging tussen de dorpskernen van Sint-Kwintens en Sint-Martens op, maar ook het mooie groene uitzicht van uit het WCD.

Kinderen

Het Lennikse OCMW beperkte zich niet tot haar seniorenwerking en de dienstverlening aan hulpbehoevenden. Zowat 20 jaar geleden ging het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO) van start. ‘Dat wordt gevierd op 4 november. We waren bij de eersten om kinderopvang te organiseren in alle schoolvakanties en voor en na schooltijd tussen 7 en 18 uur en op woensdagnamiddag. Daarnaast staat het Lennikse OCMW ook in voor het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) voor vluchtelingen en sociale woonprojecten.

Vrijwilligers

Het Lennikse OCMW stelt 50 personeelsleden te werk en kan ook rekenen op een 40-tal vrijwilligers. ‘De vrijwilligers vormen een belangrijk onderdeel van de OCMW-werking en die mensen moeten we echt koesteren. Vrijwilligers zorgen bijvoorbeeld voor de Minder Mobielen Centrale, het openhouden van het cafetaria, hulp tijdens de seniorenweek en de visdag maar ook in hun buurt waar ze oudere mensen oppassen zodat hun partners eens naar buiten kunnen.

Fusie

Er staat weer een integratie tussen de OCMW’s en de gemeentebesturen op til. ‘Na vele jaren komt men terug op de afzonderlijke OCMW-werking en wordt de gemeenteraad weer bevoegd. Is dat nu een stap vooruit of een stap terug? Er zal zeker een efficiëntere gemeentelijke werking worden uitgebouwd maar ik vrees voor de objectieve behandeling van de dossiers”, zegt Jos Nevens.

Verstedelijking

Jos Nevens zag op die 37 jaren de gemeente Lennik ‘verstedelijken’. ‘Het gaat niet om een toename van het aantal gebouwen maar wel om de bevolking waar we veel in- en uitwijking zien. Ik ben afkomstig uit Asse en merkte snel dat er hier een aantal sterk gewortelde families woonden waardoor iedereen iedereen kent en er geen stadsmentaliteit bestond. Door een grote inwijking uit het Brusselse maar ook uit Vlaanderen zit er ook een evolutie in de mentaliteit van de inwoners, die opener en assertiever werden. Dat is op zich een goede evolutie want mensen moeten kunnen opkomen voor hun rechten’, zegt Jos Evens.

Maar daar moet een bestuur ook mee om kunnen. “Een bestuurder moet zich zeer open en communicatief opstellen waardoor hun projecten gedragen worden. Beleidsvoerders moeten zich durven kwetsbaar opstellen en fouten toegeven. Dat zie ik veel te weinig bij onze bestuurders. Zo aanvaarden de inwoners dat je leert uit je fouten en kan je iets recht zetten’, meent Jos Nevens.

Ik hou van Lennik

De secretaris vond het belangrijk om te gaan wonen in de gemeente waar hij het OCMW leidt. ‘Zo ben ik gaan houden van mijn gemeente, die één van mijn roots werd. Ik hou van de gemeente en haar inwoners maar ook van het bestuur en de sfeer die hier eerst. Ik ben fier op Lennik en ben blij dat ik kon bijdragen tot het welzijn van iedereen”, besluit Jos Evens.

Opvolging

De OCMW-raad heeft Chantal Musch aangesteld als waarnemend OCMW-secretaris. Chantal Musch deed jaren ervaring op binnen de Lennikse OCMW-werking. Zij zal de integratie tussen het gemeentebestuur en het OCMW mee begeleiden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?