Novemberplechtigheden 2021

Traditioneel wordt in de maand november onze overleden en gesneuvelden herdacht in Groot-Halle. Speciale aandacht ging vandaag naar de recente gebeurtenissen in Halle. Het dramatisch ongeval aan de vijver aan de serviceflats Van Koekebeek waar 1 kind en 1 volwassenen het leven lieten. Ook ging er aandacht naar dokter Roger Vandroogenbroeck uit Lembeek. Beide heldendaden liepen fataal af.

Op 1 november, Allerheiligen, had op alle begraafplaatsen van Halle een huldiging plaats met toespraken en muzikale begeleiding. Na Buizingen, Essenbeek en Lembeek had rond 12 uur een bloemenhulde plaats aan de graven van de overleden Halse oud-strijders en aan de graven van de Britse gesneuvelden.

 

Gelegenheidszang door Koorkring Sint-Gregorius.

 

Bloemenhulde en naamafroeping van de gesneuvelden.

 

Bloemenhulde aan het praalgraf van de Britse gesneuvelden.

 

Andere plechtigheden:

Op 2 november, Allerzielen, is er een Plechtige Zielendienst voor de oorlogsslachtoffers met vaandeldragers in de Sint-Martinusbasiliek.

Op 11 november, Wapenstilstand, is er GEEN misviering maar wel een bloemenhulde in Lembeek. In Halle zal via een defilé naar het Albertpark een bloemenhulde plaats hebben. Hierop volgt een huldebetoon op het Gemeenteplein van Buizingen.

Op 15 november, Koningsdag, is er een Te Deum voor de oorlogsslachtoffers samen met vaandeldragers in de Sint-Martinusbasiliek.

 Een gedetailleerde opsomming vind je op:

Novemberplechtigheden 2021 | Stad Halle

 

Foto's: Jan Demol

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?