Noodklokken over kerk van Lot

LOT - De gemeente Beersel besliste enkele maanden geleden om de kerk van Lot te laten ontwijden en te sluiten. Een studiebureau (Grontmij) kreeg opdracht om een allesomvattende studie uit te voeren naar de herbestemming van het gebouw en de ruime omgeving van het Europaplein in Lot.

Op het aanbod van het Beerselse schepencollege om een kleinere gebeds- en bezinningsruimte in te richten in het voormalige gemeentehuis van Lot, is inmiddels door de parochiegemeenschap niet positief gereageerd. Naarmate de sluitingsdag voor de Sint-Jozefkerk in Lot nu dichterbij komt, groeit de onrust bij de bevolking over haar toekomstig lot.

De grote vrees, bij gebrek aan voldoende duidelijkheid gevoed door een aanzwellende geruchtenmolen, blijkt te zijn dat sommigen in een niet te stoppen besparingsijver dit recent door de gemeente herstelde gebouw met de grond gelijk willen maken en/of er een winstgevend immobiliënproject willen realiseren. De vraag naar en de nood aan een ruimte voor gebed, bezinning en viering in Lot blijft blijkbaar bestaan.

“Het verenigingsleven in Lot, de parochiegemeenschap, de drijvende krachten van het dorp blijken plots te beseffen dat met het verdwijnen van de kerk ook een stuk van hun ziel wordt weggesneden. Dit raakt de Lotse gemeenschap, los van partijpolitieke en zelfs levensbeschouwelijke overwegingen, blijkbaar zeer diep.  Het is nog niet te laat om een door de gemeenschap gedragen oplossing te vinden.  Een eerste vereiste om dat waar te maken, is dat de gemeentelijke overheid, die eigenaar is van de kerk en de pastorie, bereid is om een ruim en langdurig overleg met de Lotse gemeenschap aan te gaan.”, vindt Streekvereniging Zenne en Zoniën. En precies dit laatste aspect blijkt de grootste bron van onrust te vormen.

“Onze vereniging zal zich in de dialoog die hopelijk op gang komt, beperken tot het aspect Ruimtelijke Ordening, maar wenst de Lottenaren alle succes toe in het vrijwaren van het gebouw en in het vinden van een respectvolle, waardige toekomst ervan.” zegt Roger Swalens van Zenne en Zoniën. De vereniging vreest dat de bevolking van Lot anders voor voldongen feiten wordt geplaatst.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?