Noodfonds corona voor cultuur-, sport- en jeugdverenigingen : 500.000 euro voor Halle

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. De Vlaamse regering maakte daarom extra middelen vrij in het noodfonds om sport-, cultuur- en jeugdverenigingen te ondersteunen. Voor Halle gaat het om 500.345 euro. De helft van dit budget wordt verdeeld in 2020, de andere helft wordt doorgeschoven naar 2021. "Het ziet er immers niet naar uit dat de verenigingen hun werking snel opnieuw kunnen opstarten", laat de stad weten.

Door de coronacrisis richtte de Vlaamse Regering een noodfonds op voor de cultuur-, jeugd- en mediasector. Het noodfonds bevat verschillende steunmaatregelen die de financiële schade in de drie sectoren gedeeltelijk moet compenseren. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om aan steden en gemeenten 2020 eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. De rest gaat naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie en naar specifieke subsidies voor enkele randgemeenten rond Brussel.

Halle ontving uit het noodfonds 500.345 euro om de lokale cultuur-, sport- en jeugdverenigingen te ondersteunen. De helft van dit bedrag is voorzien voor 2020 en de andere helft wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

In 2020 gebeurt de verdeling tussen de cultuur-, sport- en jeugdverenigingen op basis van het aantal erkende verenigingen met een actieve en uitgebreide eigen werking:

  • Cultuurverenigingen: 78 verenigingen – 114.785,03 EUR
  • Sportverenigingen: 68 verenigingen – 100.069,00 EUR
  • Jeugdverenigingen: 24 verenigingen – 35.318,47 EUR

De gemeenteraad gaf dinsdag groen licht voor de verdeling van de middelen uit het noodfonds. De verenigingen krijgen deze middelen bovenop de subsidieverhoging van 25% die de stad Halle zelf reeds voorzien had in het coronaherstelplan voor Halle. Hiervoor maakt de stad zo’n 125.000 euro extra vrij. Met deze subsidieverhoging willen we voorkomen dat verenigingen de extra kosten door de coronamaatregelen aan hun leden doorrekenen of dat ze hun werking moeten stopzetten of inperken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?