Nog niet duidelijk wanneer SK Pepingen-Halle weer in Halle kan spelen

N-VA-raadslid Benjamin Swalens vroeg tijdens de commissie samenleving welke de recente ontwikkelingen zijn in het stadiondossier Lamme Guiche. De verantwoordelijke schepen van sport Busselot had bij de aanvang van de vergadering telefonisch aan de voorzitter laten weten dat hij een andere vergadering had.

“In Halle kan dat allemaal. De zwijgende leden van de meerderheid (sp.a-CD&V-Groen) laten dit gebeuren. En dus moet de oppositie het doen zonder antwoorden en zonder informatie”, zegt Swalens.

“De schepen kon het dossierniet toelichten. Nochtans beweegt er heel wat in het dossier. De CVBA, waarmee de stad een erfpacht sloot, kreeg twee nieuwe bestuurders. Deze nieuwe bestuurders hebben geen band met Halle of Pepingen maar richtten intussen wel een nieuwe VZW op met de naam SK Halle. Deze nieuwe vzw heeft in haar doelstellingen naast ‘het inrichten van sportactiviteiten’ ook ‘het huren of verwerven van roerende en onroerende goederen’ staan. “De link tussen voetbal en het verwerven van onroerende goederen is op zijn minst vreemd te noemen. Helaas bleven vragen waar dit allemaal naartoe gaat en welke rol de stad Halle hierin kan of wil spelen  onbeantwoord. Halle verdient beter”, besluit Swalens.

Pieter Busselot, Schepen van Sport repliceert: “Zoals reeds meegedeeld kunnen enkel de vzw sk Pepingen Halle en de cvba uitspraken doen over wanneer er exact terug gevoetbald wordt op de site Lamme Guiche. Er bestaat onenigheid over de huurprijs die de vzw sk Pepingen Halle moet betalen aan de cvba. De stad heeft echter geen rechtstreekse contractuele band met de voetbalclub, enkel met de cvba met wie een erfpachtovereenkomst werd opgesteld dat door beide partijen (cvba en stad Halle) moet worden gerespecteerd. De stad Halle probeert bijgevolg neutraal op te treden en neemt weliswaar de rol van bemiddelaar op zich om te trachten tot een oplossing te komen voor alle partijen (cvba en vzw).

“Aangezien beide partijen niet overeenkwamen wat betreft de huur, heeft de stad Halle beslist om een aanpassing van de erfpacht mogelijk te maken mits het respecteren van 2 voorwaarden:

  1. Er blijft conform de bepalingen van de huidige erfpachtovereenkomst een verhuur bestaan ten aanzien van SK Pepingen-Halle
  2. De geïnteresseerde(n) partij(en) moeten éénzelfde doel nastreven als opgenomen in artikel 7 van de huidige erfpachtovereenkomst”

“Concreet betekent dit dat de cvba de site Lamme Guiche zou mogen verhuren aan andere sportclubs zolang bovenstaande voorwaarden zijn ingevuld. Op die manier kan de cvba via meerdere clubs inkomsten genereren en hopen we dat de huurprijs per club kan zakken. Dit voorstel is overgemaakt aan de cvba waar we nu nog op hun reactie wachten.”

“Verder wens ik ook te reageren op de reacties die komen op mijn afwezigheid op de commissie Samenleving. Het klopt inderdaad dat ik in mijn agenda een dubbelboeking had, een menselijke fout me dunkt. Toen de voorzitter mij belde, heb ik mij hiervoor meteen uitvoerig verontschuldigd. Het feit dat de oppositie stelt dat ze hierdoor geen informatie verkrijgen betreffende het dossier Lamme Guiche, lijkt me echt te kort door de bocht. Het punt Lamme Guiche stond niet op de agenda van de betreffende commissie samenleving. Men had dit punt proactief kunnen laten toevoegen op de commissie in plaats van het in de varia aan te brengen. Bijkomend kan men de informatie hierboven ook terugvinden via de collegebeslissingen waar elke gemeenteraadslid toegang toe heeft. Bovendien kan men prangende vragen ook steeds via mail stellen. Ik betreur het dat er aan politiek wordt gedaan door op dergelijke wijze op de man te spelen en verkies persoonlijk een constructieve(re) samenwerking“, aldus schepen Busselot.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?