Nog meer tafels voor Halse Blokspot

Blokspot Halle is een groot succes. Studenten zowel uit het secundair onderwijs als hoger onderwijs vinden hun weg naar Halle om massaal samen te studeren. Maar de Kazerne kan de toeloop niet altijd aan.

 Gemeenteraadslid Eva Demesmaeker stelt vast dat de Kazerne te klein wordt en interpelleerde het schepencollege. “Zullen er acties ondernomen worden om blokspot Halle op de huidige locatie uit te bereiden? Wordt er gezocht naar een bijkomende locatie waar dezelfde faciliteiten zouden kunnen worden aangeboden? Is er een mogelijkheid om blokspot Halle uit te bereiden naar de deelgemeenten zodat studenten uit Lembeek, Buizingen en Essenbeek niet steeds naar Halle moeten komen?   Als voorbeeld een eventuele uitbereiding in Halle in de Paterkeskerk. Uitbereiding buiten Halle centrum zou overwogen kunnen worden in de Pastorie in Lembeek die midden in het centrum hiervoor ideaal gelegen ligt en eigendom is van de stad. Het inrichten van een dergelijke blokspot zou kunnen onderzoeken of er ook daadwerkelijk een draagvlak is om een massablok verder uit te bereiden naar de andere deelgemeenten.”     

 Luxueus

 Dieuwertje Poté, schepen van jeugd, antwoordt dat de Halse jeugddienst zich hier erg voor inspant en dat dit project door zowat iedereen als positief geëvalueerd wordt. “Onze blokspot is dan ook erg “luxueus”, is makkelijk bereikbaar, er kan elke dag (ook in het weekend) tussen 8u ’s ochtends en 22u ’s avonds geblokt worden, er is gratis thee, koffie en soep, er is gratis wifi en we hebben een zeer mooie ontspanningsruimte.”

 “Wij ondervinden dat de blokspot met kerstmis de drukste is. Dan komen de meeste studenten af voor de feestdagen of studeren ze thuis in de kerstvakantie. Dan zitten we met dagen waarop alle plekjes volzet zijn vanaf ‘s ochtends vroeg. Voor de blokspot van juni is de opkomst meer gespreid: studenten beginnen en eindigen niet allemaal op hetzelfde moment en studeren ook nog vaak op kot. Onze ervaring leert dat we tijdens de blokspot van juni nog niet volzet geweest zijn.”

 Nieuwe tafels

“Om de drukke momenten op te vangen, hebben we een aantal maatregelen genomen. Op het schepencollege van 12 april 2019 werd het bestek voor de aankoop van 85 nieuwe tafels voor de blokspot goedgekeurd. Op dit moment hebben we 50 tafels en kunnen we dus maar een goede 100 à 120 plaatsen creëren (met 2, soms met 3 aan een tafel). De huidige tafels zijn echter aan vervanging toe. Door het aantal tafels te vermeerderen, kan er ook meer capaciteit gecreëerd worden en kunnen we naar 170 plaatsen gaan. Dat zijn er 50 à 70 meer dan nu. De tafels kunnen echter niet meer voor de blokspot van juni geleverd worden. De blokspot van augustus zal normaal dus met de nieuwe tafels gebeuren.”

 Lindegroen

 De vzw Vrienden van het Lindegroen in Buizingen toonde begin dit jaar interesse om eventueel ook te starten met een blokspot. “Een paar weken geleden heeft hierover een overleg plaatsgevonden tussen de jeugddienst, het Lindegroen en mezelf. Ons voorstel zou zijn om een samenwerking te starten met het Lindegroen voor een blokspot in Buizingen gedurende de aankomende kerstvakantie, wanneer de nood aan blokspot het grootst is. We testen dan de uitbreiding van de blokspot en kunnen nadien evalueren of het inderdaad interessant is op de blokspot uit te breiden naar andere deelgemeenten. De stad zal wel een vergoeding moeten betalen aan Lindegroen en de blokspot zal er ook enkel tijdens de week open zijn.”

 Omgeving

 Ook in verschillende gemeenten in de omgeving zoals Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Gooik, worden blokspots georganiseerd.

“We communiceren dit ook naar de studenten die bij ons blokken. We merken echter ook dat ons aanbod voor veel studenten heel interessant is: blokken van 8u tot 22u, ook in het weekend, met koffie en een ontspanningsruimte. Dat bieden andere gemeenten doorgaans niet aan. Dat is vaak de reden dat studenten bij ons blijven hangen.”

 Paterskerk

 “Een uitbreiding in de Paterskerk is een goed idee en hebben we al overwogen, maar dat is op dit moment niet aan de orde. Er zijn onvoldoende faciliteiten om er een deftige blokspot van te kunnen maken: geen sanitair, geen geschikte verlichting, geen wifi, geen ontspanningsruimte, geen frigo’s, etc.”, zegt Poté.

 Lembeek

 “Een uitbreiding naar de pastorij in Lembeek zou onderzocht kunnen worden, maar ook daar zien we meteen een aantal beperkingen: er is geen poetspersoneel of conciërge aanwezig, er is geen “toezicht”, de faciliteiten zijn ook minder, etc. Maar als de samenwerking met Buizingen een succes blijkt te zijn, dan kunnen we wel nagaan hoe we in Lembeek ook een satellietpost van onze blokspot kunnen voorzien”, besluit de jeugdschepen.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?