Nog meer protest tegen afschaffing wandelwegen in provinciedomeinen

De Werkgroep Trage Wegen Zuid West Brabant en Streekvereniging Zenne en Zoniën willen bezwaar indienen tegen de afschaffing van voetwegen door de provinciedomeinen in Huizingen en Hanenbos. De verenigingen roepen op om masaal bewaar in te dienen.

“Al decennia lang zijn er geen roversbendes, voetbalhooligans of kwajongens meer gespot in de bossen van de Zennevallei. Ook niet in die van het provinciedomein in Huizingen en evenmin in Hanenbos. Daarom vinden wij het plan van de provincie Vlaams-Brabant om precies daar voetwegen af te schaffen niet verantwoord”, meent Streekvereniging Zenne en Zoniën.

 In Beersel, deelgemeente Dworp, wil de provincie voetwegen afschaffen. Het gaat nu om 3 buurtwegen die door de provinciale domeinen Hanenbos en Huizingen lopen. In een latere fase worden nog andere buurtwegen door deze domeinen afgeschaft. De Werkgroep Trage Wegen Zuid West Brabant en Streekvereniging Zenne en Zoniën willen hiertegen bezwaar indienen.  “Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant  wil met zijn  voornemen de voetwegen te doen verdwijnen, de klok terugdraaien en huldigt een  verouderde opvatting over mobiliteit”, zeggen de tegenstanders.

De provincie motiveert haar voornemen met argumenten als:  “Er komen alternatieven in het kader van het landinrichtingsplan Molenbeekvallei; de domeinen moeten afgesloten zijn in het kader van de veiligheid en  de buurtwegen zijn verjaard.”

Afsluiten van buurtweg is overtreding

Trage Wegen Zuid West Brabant en Streekvereniging Zenne en Zoniën zijn het niet eens met deze redenering. “Het publiek kon tot voor enkele jaren de domeinen nog wel in en uit, weliswaar via andere wegen. De buurtwegen werden niet gebruikt omdat ze afgesloten waren. Maar het afsluiten van buurtwegen is een overtreding. De Werkgroep Trage Wegen heeft deze overtreding de voorbije jaren verschillende malen vergeefs gemeld.  De twee nieuwe trage wegen die de provincie ter compensatie wil openen, zijn welkom, maar ruimschoots onvoldoende want ze volgen de benedengrens van het domein, waar andere openbare wegen langs lopen.”

Meer onveiligheid

“De domeinen worden afgesloten beheerd. Nochtans zijn de domeinen eigendom van een overheid die werkt met belastinggeld.   Afsluiten omwille van de veiligheid is absurd, want afsluiten leidt tot meer onveiligheid. De sociale controle valt weg. Er zijn geen problemen met de veiligheid langs andere trage wegen en in de openbare bossen in Beersel en de Zennevallei. “

Tegen eigen beleid

Het afschaffen van buurtwegen door de provincie gaat in tegen haar eigen mobiliteitsbeleid. Officieel wil de provincie het afschaffen van buurtwegen tegenhouden. Het afschaffen van voetwegen strookt niet met het eigen beleid inzake openbare gezondheid. Alle overheden moedigen het te voet gaan aan, alleen al om gezondheidsredenen.”

De visie van de Werkgroep Trage Wegen en van Streekvereniging Zenne en Zoniën is dat grote domeinen van de overheid openbaar toegankelijk en doorwandelbaar moeten zijn. “De prachtige oude bossen in de beide domeinen moeten tot het openbaar domein behoren.  Sluit met andere woorden  een beperkte betalende zone in het provinciedomein af en laat alle beboste oppervlakte vrij toegankelijk, zoals alle andere bossen in de streek . Er zijn daar de voorbije decennia nooit bijzondere onveiligheidsproblemen geweest.”

Bezwaarschriften

“Daarom roepen we de beide verenigingen alle voetweggebruikers en omwonenden op om tegen de afschaffing van buurtwegen 43, 44 en 45 in Dworp bezwaar in te dienen”, aldus beide verenigingen. Het openbaar onderzoek bij de afschaffing loopt tot 19 december 2017.

.Bezwaar kan ingediend worden bij het College van burgemeester en schepenen van Beersel, Gemeentehuis, Brusselsesteenweg 1046, 1652 Alsemberg. Vermeld in onderwerp “bewaar tegen de (gedeeltelijke) afschaffing van buurtwegen 43, 44 en 55 in Dworp”.

Zie ook: Brugje voor afgesloten wandelpad


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?