Nog geen duidelijkheid over A8 in Halle

HALLE - De ondertunneling van de A8 in Halle lijkt geen project voor de Vlaamse regering. Volgens burgemeester van Halle, Dirk Pieters dreigt het dossier op de lange baan geschoven te worden. Maar de kersverse Vlaamse Minister van Mobiliteit, Ben Weyts vindt het nog te vroeg om uitspraken te doen over de investeringsdossiers.

Project ondertunneling

In 2010 werden plannen voor de ondertunneling voorgesteld. De A8 is ook gekend als E421, een stuk onvolwaardige autosnelweg. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord rept met geen woord over de A8 in Halle. Het traject op Hals grondgebied net voor de snelweg aansluit op de Brusselse Ring is wellicht het enige stukje autosnelweg in Vlaanderen waar  verkeerslichten staan. De drie kruispunten zijn al jaren geleden door de Vlaamse overheid als gevaarlijk bestempeld. Vier jaar geleden werden plannen voorgesteld waarbij de snelweg in een tunnel zou worden gelegd om de zwarte punten weg te werken.

Ontgoocheld

Hals burgemeester Dirk Pieters (CD&V) hoopte dat de heraanleg in het akkoord zou worden opgenomen. "Ik ben zeer ontgoocheld dat de A8 niet opgenomen is in de investeringsplan", zegt Pieters. "Er werd een studie begonnen en het plan was ook goed uitgewerkt. Hier is al zoveel uren over vergaderd. Het hele dossier is klaar en alleen het budget ontbreekt nog. Dat het niet opgenomen is, is niet door vergetelheid, want andere projecten worden wel gefinancierd. Dat betekent dat we de heraanleg niet in de eerste vier à vijf jaar moeten verwachten. Dat is erg spijtig."

Halle deed in de maanden voor de verkiezingen ook een oproep om de stad te erkennen als centrumstad waardoor er extra financiële middelen zouden vrijkomen. Ook daarover is niets terug te vinden in het plan. "Ik kan er begrip voor opbrengen dat de nieuwe regering financieel alles in evenwicht moet houden maar ik kan alleen maar vaststellen dat er voor ons weinig in zit", zegt Pieters nog.

Zeekanaal
Ook andere grote infrastructuurwerken zijn niet opgenomen in het akkoord. Het stadsbestuur ondertekende nog net een overeenkomst met Waterwegen en Zeekanaal over de ingrijpende moderniseringswerken aan het kanaal Brussel-Charleroi. Ook over dit project wordt er in het regeerakkoord geen woord gerept. Bij projecten die wel vermeld staan, is het afwachten of de Vlaamse regering daar genoeg geld voor voorziet.

Te vroeg
Ben Weyts, de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare werken, vindt het veel te vroeg om nu al uitspraken te doen over de investeringsdossiers. "De A8 wordt inderdaad niet vermeld in het regeerakkoord maar dat geldt voor alle wegeninfrastructuurwerken, afgezien van Oosterweel en de Ring. Dat wil dan toch niet zeggen dat alle andere wegenwerken in de rest van Vlaanderen in de diepvries verdwijnen?", aldus Weyts. De Vlaamse minister zal verder communiceren over allerhande concrete dossiers.

Tekst: Saïda El Bajaj


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?