Nils Dekaezemaeker en Wim Durang zijn nieuwe raadsleden in Lenniks OCMW

LENNIK – Nils Dekaezemaeker en Wim Durang volgen Ernest Vankelecom en Chris Van Belle op in de Lennikse OCMW-raad.

Na de gemeenteverkiezingen trokken twee verkozenen van de lijst N-VA - LENNIK KWADRAAT met een lange staat van dienst, naar het OCMW. Zo kon men in de gemeenteraad plaats maken voor vernieuwing en verjonging. Het gaat om Ernest Vankelecom en Chris Van Belle, beiden ook oud-gemeenteraadsleden. Ze startten hun politieke carrière destijds bij de lokale Volksunie.

Bij het begin van de legislatuur in 2013 werd in onderling overleg ook vastgelegd dat halverwege, na drie jaar, hun mandaat zou aflopen, om nieuwe mensen te laten doorstromen.

Op de gemeenteraad van 14 december hebben hun opvolgers dan de eed afgelegd voor de komende drie jaar. Het zijn, vanaf 1 januari 2016, Nils Dekaezemaeker en Wim Durang. Met Viviane Tielemans beschikt de kartellijst over drie ocmw-raadsleden. Deze twee nieuwe mandatarissen zijn meteen de jongste leden van de Lennikse OCMW-raad.

Nils was begin 2014 al even OCMW-raadslid in vervanging gedurende enkele maanden. Wim was gedurende 2015 een jaar lang lid van de gemeenteraad, eveneens in tijdelijke vervanging, en is al sinds de oprichting secretaris van LENNIK2000 / LENNIK². Voor beiden is het nu dus het eerste definitieve mandaat.

Wim Durang wordt tevens voorgedragen voor het Vast Bureau van het OCMW, in opvolging van Ernest Vankelecom.  

Overigens, vanaf volgende bestuursperiode zouden in Vlaanderen de OCMW's ophouden apart te bestaan en geïntegreerd worden in het gemeentebestuur. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?