Nieuwe zorgcampus geeft een huis aan mensen met zware zorgbehoeften

Tegen eind 2020 biedt vzw Zonnelied een woongelegenheid voor mensen met zware beperkingen. Deze zorgcampus in de eerste in de regio Pajottenland. In het kloosterdomein werden de voorbereidingen van de funderingswerken getroffen.

“We krijgen regelmatig vragen van ouders die zich zorgen maken om de toekomst van hun zwaar gehandicapte kind. Eens die de volwassen leeftijd hebben bereikt is er voor hen in het Pajottenland geen opvang. Onze streek heeft hierin een grote achterstand, deels door de dure bouwgronden. We hebben in het Vlaams parlement daarom financiële ondersteuning gevraagd die er via de provincie en Vlabzorg is gekomen. Jaarlijks zal er in Vlaams-Brabant 2,5 miljoen euro te beschikking gesteld worden van projecten. Daarmee worden zo een 25 projecten gesubsidieerd waarvan dit van Zonnestraal één van de grootste is”, zegt volksvertegenwoordiger Michel Doomst.

Vlabzorg subsidieert de zorgcampus van Zonnelied voor 300.000 €. “We willen met deze campus, die tegen eind 2020 moet klaar zijn, een antwoord geven aan vele mensen die geen plaats vinden. In het twee verdiepingen tellend gebouw kunnen 38 hulpbehoevende mensen terecht. Onze dagwerking in het oude gebouw blijft bestaan en staat open voor de bewoners van de zorgcampus. In het nieuwe gebouw kunnen mensen terecht met een complexe zorgvraag die niet zelfstandig kunnen wonen. We noteerden al meerdere kandidaten waaronder een aantal bewoners van onze vestiging in Roosdaal. In het gebouw zal er een hele ploeg van medewerkers zoals begeleiders, verpleegkundigen en artsen ter beschikking staan”, zegt directeur Katleen Evenepoel.

Permanente bewaking

Met de bouw van de zorgcampus is een investering van meer dan 5 miljoen euro gemoeid. “Door de financiële steun van Vlabzorg kunnen we zorgen voor speciale uitrusting zoals gespecialiseerde baden, wastafels, tilliften, enz. Het gebouw telt twee verdiepingen. De benedenverdieping zal meer gericht zijn naar oudere bewoners die zorg en permanente bewaking vergen. De verdieping voorzien we voor mensen die een combinatie van fysieke en mentale beperking hebben. Voor hen zijn er geen gewone leefruimtes maar eerder plaatsen met zorgkamers, tilliften, enz. Het is de bedoeling dat ze hier de rest van hun leven kunnen blijven.”

Buurt

De bouwplannen werden aangepast aan enkele bezwaren van de buurt. Zo komen er enkele openingen in de kloostermuur waardoor de buren ook door het park kunnen wandelen en de campus meer geïntegreerd is in het dorp.

Zie ook: Nieuwe campus


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?