Nieuwe wijk met nieuwbouw voor de Kiem Lombeek

Afgelopen woensdag startte het openbaar onderzoek voor de verkaveling van projectontwikkelaar Novus Projects. De ontwikkelaar heeft een aanvraag ingediend voor 95 grondgebonden ééngezinswoningen tussen de Dahlialaan, de Nieuwbaan en de spoorweg in Sint-Katherina-Lombeek. Het openbaar onderzoek loopt tot 18 februari 2021. Op maandag 8 februari om 19u30 vindt er een online infovergadering plaats voor alle Ternattenaren.

Tussen de Dahlialaan, de Nieuwbaan en de spoorweg in Sint-Katherina-Lombeek ligt een groot braakliggend terrein. In 2015 besliste de gemeenteraad unaniem dat dit gebied mag ontwikkeld worden. Dat werd officieel door de deputatie bevestigd op 7 mei 2015. Sindsdien startte projectontwikkelaar Novus met de plannen voor dat gebied. Plannen die gedurende 5 jaar met het gemeentebestuur van Ternat werden afgetoetst, herwerkt en verwerkt.

Na 5 jaar ligt er nu in samenspraak met het gemeentebestuur van Ternat een plan op tafel. Novus plant een verkaveling met 95 grondgebonden ééngezinswoningen alsmede de aanleg van bijhorende wegenis, riolering, nutsleidingen en openbare omgevingswerken. Ten noorden van het projectgebied kan de gemeente Ternat 1,15 hectare gronden aankopen dewelke aansluiten op het projectgebied waardoor de gemeente haar plannen van een nieuwbouw voor de school De Kiem Lombeek tevens kan uitvoeren.

Op deze gronden van 1,15 hectare is genoeg plaats voor de nieuwbouw van basisschool De Kiem Lombeek. “Deze school is nu gelegen op een klein terrein van slechts een halve hectare. De nieuwbouw kan dus op een dubbel zo groot terrein gebouwd worden”, zegt schepen voor onderwijs Christiane Servranckx. “Indien het hele project verloopt zoals het moet, kunnen we met de bouw van de school starten in 2023 of 2024.”

Maar er is meer: naast een nieuwe school, is er zodoende ook plaats voor ondersteunende infrastructuur. Er zijn nog geen concrete bouwplannen, maar het terrein is alvast groot genoeg om op termijn een kinderopvang en een kleine sporthal voor zowel basisschool De Kiem als de Droomgaard Dahlialaan in te planten. “Eigenlijk ontwikkelen we niet enkel in maar tevens aanpalend aan de nieuwe wijk dus nieuwe gemeenschapsstructuur voor alle inwoners van Den Bos”, zegt schepen voor omgeving Gunter Desmet.

Dit terrein is het enige grote perceel in deze woonkern waar een verkaveling voor grondgebonden ééngezinswoningen gericht op gezinnen met kinderen nog mogelijk is. Daarom is het voor het gemeentebestuur belangrijk dat Ternat er een grote grond kan verwerven voor de uitbouw van de nieuwe school. “In lijn met de beleidsvisie van de Vlaamse bouwmeester gaan we voor kleinere kavels, waarbij een groot deel van het terrein publieke ruimte wordt. Omdat dit terrein aansluit aan het gemeentelijk terrein van Sparta Den Bos, hebben we dus in totaal 2 hectare grond voor de lokale gemeenschap.”, aldus schepen Desmet.

Het project van Novus zelf werd door Studiebureau Antea uitgetekend met respect voor de bestaande omgeving. De wijk van 95 woningen heeft ongeveer dezelfde grootte als de wijk in de Kruidenlaan en wordt ingeplant op een goed gelegen gebied: aantakkend op de toekomstige fietssnelweg en het station Essene-Lombeek, vlak bij de op- en afrit van de E40 en met twee scholen in de buurt. Er wordt anderhalve parkeerplaats per woning voorzien, goed voor 142 parkeerplaatsen in totaal. Dat is meer dan de norm. Het mobiliteitsonderzoek toont alvast aan dat de nieuwe wijk niet voor veel extra verkeersdrukte zal zorgen: de school schuift één straat op (geen bijkomende mobiliteit) en de huidige bouwblok Kruidenlaan-Dahlialaan bevat 162 woningen, waar er hier 95 woningen bij komen.

Verder voorziet de ontwikkelaar alvast een fietspad naar de nieuwe school vanop de Nieuwbaan en de Dahlialaan. Er worden hagen voorzien en de school is langs alle invalshoeken veilig toegankelijk voor zwakke weggebruikers. Naast de spoorweg wordt op termijn ook de fietssnelweg geoptimaliseerd. Voor de eigenlijke inrichting van de groenzones met speelelementen werd ervoor geopteerd om een budget te voorzien waarbij de bestaande (en nieuwe) bewoners voorafgaandelijk uitvoering inspraak zullen krijgen hoe het nieuwe publieke domein vorm zal geven aan het ‘speelkarakter’ (uitgezonderd de door Novus reeds voorziene publieke petanque-banen).

Het openbaar onderzoek voor het project loopt van 20 januari 2021 tot 18 februari 2021. Op maandag 8 februari om 19u30 vindt er een online infovergadering plaats voor alle Ternattenaren, via het YouTubekanaal van de gemeente. Inwoners die vragen hebben voor hetzij het studiebureau Antea, hetzij Novus, hetzij de gemeente Ternat, kunnen die tot en met 3 februari sturen naar stedenbouw@ternat.be of 02 451 45 45.

Een powerpoint-presentatie omtrent het voorgenomen project kan u ondertussen alvast bekijken een beluisteren op de website van Novus Projects: https://novus-projects.be/news/project-ternat-dahlialaan/ of op de website van de gemeente Ternat.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?