Nieuwe VUB-enquête onderzoekt eenzaamheid bij studenten in het hoger onderwijs

Recent getuigden verschillende jongeren dat ze zich door deze tweede lockdown en het gebrek aan sociale contacten met vrienden, medestudenten en familie slecht in hun vel voelen. Professor Martine Van Puyvelde van de Vrije Universiteit Brussel start daarom een nieuw onderzoek naar eenzaamheid bij studenten en de invloed die aanrakingen en relatievorming hierop hebben.

De bevraging peilt onder meer naar de relationele status van respondenten, hun ervaringen en attitudes tegenover fysiek contact, de mate waarin ze zich verbonden voelen met anderen en hun gebruik van sociale media, alcohol, medicatie en drugs tijdens deze lockdown en voor de coronacrisis. De vragenlijst is gericht op bachelor -en masterstudenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten. Invullen duurt ongeveer 30 minuten.

Prof. Van Puyvelde licht verder toe: “Vorig academiejaar voerden we een studie uit bij eerstejaarsstudenten naar onder meer eenzaamheid, het belang dat ze hechten aan fysiek contact, de beleving van relationeel welzijn, emotieregulatie en de manieren waarop ze afleiding of rust zoeken. Toevallig viel dat onderzoek samen met de uitbraak van de COVID-19-pandemie en toen al bleek uit de resultaten dat eenzaamheid een belangrijk probleem was onder jongeren. Daarom willen we met deze nieuwe studie studenten opnieuw een stem geven, maar deze keer met de idee van preventie in het achterhoofd. Bovendien willen we meer precies te weten komen welke aspecten van welzijn met de gebruikelijke leefsituatie van de student te maken hebben, welke met COVID-19 te maken hebben en waar de twee elkaar precies versterken. Maar vooral, en dat is het allerbelangrijkste, willen we meer inzicht krijgen in wat mogelijke kwetsbaarheden zijn alsook krachten om eenzaamheid bij studenten preventief aan te pakken.”

Deelnemen kan op https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_88rSit101gAYrg9


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?