Nieuwe verzekeringscontracten leveren Dilbeek besparing van 43% op

DILBEEK - Door alle verzekeringspolissen te groeperen in één centrale portefeuille, sparen gemeente en politie samen bijna 185.000 euro uit. “In budgettair moeilijke tijden een welkome besparing van maar liefst 43% op de totale som”, zegt schepen van financiën Jef Vanderoost.

De verzekeringsportefeuilles van zowel gemeentebestuur Dilbeek als van de politiezone Dilbeek waren aan een grondige herziening toe. In totaal waren er maar liefst 61 verschillende polissen voor de brandverzekering (materiële schade) en 65 verschillende polissen voor de voertuigenverzekering, met uiteenlopende vervaldagen, waarborgen en clausules.  Daarnaast zijn er ook nog polissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand en ongevallen. In 2011 betaalde het gemeentebestuur Dilbeek en politiezone Dilbeek samen een bedrag van 428.901euro aan premies.

Onderhandeling

Een grondige heronderhandeling en consolidatie van de verzekeringsportefeuille was dus niet alleen nuttig om te besparen maar ook nodig voor een efficiënter beheer. Al in augustus vorig jaar gaf het schepencollege de opdracht aan de dienst financiën om de noodzakelijke ‘opkuis’ te organiseren en de al de lopende contracten te regulariseren in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten.  De uitdaging was enorm: vele besturen doen hiervoor beroep op een gespecialiseerde consulent.  De gemeentediensten zorgden zelf voor de opmaak van het bestek en het leiden van de procedure, die door de gemeenteraad van november 2012 werd goedgekeurd.

AXA

 “De hele procedure, inclusief onderhandeling met alle kandidaten, werd succesvol afgerond op 22 juli” zegt financieel adviseur Hilde Vlogaert. “AXA verzekeringen zal vanaf 1 januari 2014 voor een periode van 4 jaar de portefeuilles van zowel het gemeentebestuur Dilbeek als politiezone Dilbeek verzekeren aan het nagerekende bedrag van 245.196 euro. Een succesvolle besparing van maar liefst 183.705 euro of 43% op jaarbasis.”

Schepen voor financiën Jef Vanderoost is tevreden met het bereikte resultaat. “Het gemeentebestuur realiseert op deze manier een welkome besparing in budgettair moeilijke tijden” benadrukt hij. “We blijven inzetten op samenwerken, reorganisatie en kritisch analyseren van de uitgaven om zo ‘pijnloze’ efficiëntiewinsten te boeken. De dienst financiën mag terecht fier zijn op het geleverde werk. Natuurlijk hopen we zo weinig mogelijk gebruik te moeten maken van ons nieuwe verzekeringscontract.” 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?