Nieuwe straat nabij Cichorei-erf krijgt de naam Koffie-erf

Om enkele nieuwe woongelegenheden toegang te geven tot de openbare weg wordt het cichorei-erf verlengd. De verlenging sluit aan op de Jean Jacminstraat. Maar om verwarring bij hulpdiensten en koerierdiensten te voorkomen, krijgt deze nieuwe aantakking op de Jean Jacminstraat ook een nieuwe naam: het Koffie-erf. Dat laat de stad Halle weten.

Langsheen de Jean Jacminstraat en in het verlengde van het Cichorei-erf wordt een nieuwe verkaveling gerealiseerd. Om deze woningen via de openbare weg te kunnen bereiken wordt het Cichorei-erf verlengd en opnieuw doorgetrokken naar de Jean Jacminstraat.

Als de volledige verlenging van de straat ook ‘Cichorei-erf’ als naam krijgen, dan bestaat het risico op verwarring bij de hulpdiensten of leveranciers. Het erf zou dan immers twee toegangen hebben langsheen de Jean Jacminstraat. Daarom besliste de gemeenteraad donderdag om de verkaveling ook als een nieuw erf te beschouwen en een andere naam te geven. De keuze viel op Koffie-erf. (lees verder onder foto)

Op die manier is er toch nog een verbinding met het Cichorei-erf. Want de cichorei is een verwijzing naar de voormalige Pacha-fabriek die hier vlakbij gevestigd was. Daar werd tot 1992 cichoreikoffie gemaakt. Vooral tijdens de oorlogsjaren werd deze surrogaatkoffie massaal gedronken bij gebrek aan echte koffie. Koffie en cichorei zijn dus twee drankjes die in het verleden wel nauw met elkaar verbonden waren. En binnenkort dus ook door de twee woonerven aan de Jean Jacminstraat.

(Foto's : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?